Herritar Batasuna proceso Congresual

Comunicados

Comenzamos en proceso Congresual

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Hauxe da HERRITAR BATASUNAren Lehen Kongresurako proposatzen den testua: OINARRI TEORIKO ESTRATEGIKOAK.
Edonork egiten ahal ditu ekarpenak, kritikak, iradokizunak, iruzkinak, proposamenak.
Aski duzue zuen datuak ematea formularioa betez: telefono bat edota helbide elektronikoa.
Hori bai, kontuan hartu behar duzue arau bat: Kongresuan zuek proposatutakoa defenditzeko, parte hartu beharko duzue HERRITAR BATASUNAren batzorde batean, 
militante gisa, modu jarraian. Logikoa denez, mugimenduaren norabidea erabakitzeko mugimenduan lan egin behar da modu militantean. Ez dugu turismo politikorik onartzen.
Beraz, egin zeure ekarpenak aipatutako bi modu horien bidez: sinpatizante edota laguntzaile gisa, ala HERRITAR BATASUNAko militante zaren heinean.
Aurrera! Gora Euskal Iraultza Sozialista! Gora Nafarroako Euskal Errepublika Sozialista!
Este es el texto que se propone para el Primer Congreso de HERRITAR BATASUNA: BASES TEÓRICAS ESTRATÉGICAS.
Cualquier persona puede realizar aportaciones, críticas, sugerencias, comentarios, propuestas...
Es suficiente con que deis vuestros datos rellenando el formulario: un teléfono o una dirección electrónica de contacto.
Sin embargo, debéis tener en cuenta una norma: para poder defender en el Congreso vuestras propuestas, tendréis que participar como militantes en algún grupo de HERRITAR BATASUNA, de modo habitual. Como es lógico, para decidir la orientación de nuestro movimiento, hay que participar en él de un modo militante. No aceptamos el turismo político.
Por los tanto, haz tu aportación de las dos maneras citadas: bien como simpatizante o colaborador, o bien como militante organizado en  HERRITAR BATASUNA.
Aurrera! Gora Euskal Iraultza Sozialista! Gora Nafarroako Euskal Errepublika Sozialista!

Si quieres participar manda tus aportaciones y tus datos a:  

komunikazioa@herritarbatasuna.eus

=============================================

En Español màs abajo

=============================================

OINARRI TEORIKO ESTRATEGIKOAK
HERRITAR BATASUNAren LEHEN KONGRESUA
EZTABAIDARAKO ZIRRIBORROA

1.- HERRITAR BATASUNA Iraultza Sozialistarako Euskal Herri Langilearen aliantza eta elkargune estrategikoa da, masa antolakunde abertzale eta iraultzailea.

2.- Bere helburu taktikoa Euskal Iraultza Sozialista egitea da, hau da, Euskal Herri Langileak, Euskal Proletalgo Iraultzailearen gidaritzaz, bere hegemonia taktiko eta estrategikoaren bidez, botere politiko eta ekonomikoa eskuratzea Euskal Herrian, gu zapaltzen gaituzten Estatu Burges Inperialistak suntsituz eta Herri zein Langile Botereak zuzendutako Euskal Estatu Sozialista eraikiz.

3.- Estatu Sozialista horren forma politikoa, Nafarroako Euskal Errepublika Sozialista da, zeina baita Estatu Proletarioak Euskal Herrian hartzen duen formulazio zein egituratze iragankor eta trantsitorioa, helburu estrategikoaren bidean: klase, estatu eta patriarkaturik gabeko Euskal Herri libre eta burujabea.

4.- Nafarroako Euskal Errepublika Sozialistaren bi ezaugarri horiek, bata, politiko-juridikoa, territoriala eta historikoa, Nafartasuna, zein bestea, etniko, linguistiko eta kulturala, Euskalduntasuna, elkarren osagarriak dira, eta biek batera barnebiltzen dute Euskal Nazio Proletarioaren izaera eta identitatea, Euskal Nazio Sozialista, alegia. Euskal Nazioa, beraz, gure ustez eta aburuz, Euskal Herri Langilea da. Euskal Herriko askotariko eta denetariko Burgesiaren frakzio desberdinak, hala estrukturalak (Oligarkia, Burgesia Handia, Ertaina, Txikia...) nola ideologikoak (espainolista, frantximanta, nazionalista vasco-espainola, basque-française, navarrista...) ez dira Euskal Nazioaren partaide, Euskal Iraultza Sozialista babesten eta aldezten ez badute, eta ondorioz, klase gisa bere desagertzea onartzen ez badute. Horrela bakarrik integratuko dira Euskal Nazio Proletarioan.

5.- Euskal Iraultza Sozialistaren kontzeptuan txertatu eta sintetizatzen dira 1959-2009 bitartean, 50 urtez borrokatu zen Euskal Nazio Askapen Mugimenduaren lau helburu historikoak: Independentzia, Sozialismoa, Berreuskalduntzea eta Birbatasun Nazionala. Borroka iraultzaile horren segida eta jarraipena gara, bere legitimitatea historikoa erreibindikatuz, ongi egindako gauzak onartuz, eta izandako akatsak, okertzeak, gabeziak eta hutsuneak autokritikoki zuzenduz eta konponduz.

6.- Lau helburu historiko hauei gehitu behar dizkiegu klase ekologismo eta feminismoaren ekarpenak, beti ere Proletalgo Iraultzailearen interes eta praxiaren arabera ulertuak eta praktikatuak, hau da zapaldu, desjabetu eta esplotatuen zerbitzuan. EUSKAL IRAULTZA SOZIALISTAren kontsignak HERRITAR BATASUNAren helburu taktiko guztiak sintetizatu eta barnebiltzen ditu.

7.- HERRITAR BATASUNAren helburu estrategikoa, aldiz, haratago doa; klase, estatu eta patriarkaturik gabeko Euskal Herri libre eta burujabea da.

8.- Estatu, patriarkatu eta klase sozialik gabeko sozietate burujabe honen denominazioa, pertsona ekoizle libreek osatu eta eraikitakoa, historikoki, eta 1848az geroztik bederen Marxek eta Engelsek modu zientifikoaz formulatua, Komunismoa da. Tamalez, XIX. eta XX. mendeetan zehar, Burgesiak eta bereziki Inperialismoak modu ezin eraginkorragoan aurrera eramandako gerra ideologiko alienatzailearen ondorioz, Komunismoaren ideia erabat desitxuratuta dago Langile Klaseko sektore zabalen artean. HERRITAR BATASUNAk argi eta garbi adierazi nahi du Komunismoa, gure ustez, zapaldu, esplotatu eta desjabetu guztien erabateko askatasunaren garaipena dela,“norberarengandik bere ahalmen eta gaitasunen arabera; norberari, bere beharren arabera” kontsignan laburbildua.

9.- HERRITAR BATASUNAk, denetariko eta askotariko joera eta ikusmolde komunista, anarkista zein sozialista iraultzaileen bilgunea den heinean, eztabaida terminologikoetan galdu gabe, eta jakinda gutariko batzuk helburu estrategiko honi Anarkia edota Akrazia esaten diotela, lehentasuna ematen dio helburu estrategiko honen edukiari, eta ez izendapenari. Hots, HERRITAR BATASUNAren helburu estrategikoaren ortzemugan ez dago inolako klase sozialik, inongo estaturik ezta ezelango egitura zapaltzaile patriarkalik ere. Horrela ulertzen dugu geure helburu estrategikoa, iraultzaile guztiok partekatzen duguna. Ez dugu zinezko bakerik izanen hura lortu arte, ez diogu borrokatzeari utziko hura erdietsi artio.

10.- Euskal Herri Langilea, beharginen lan indarrak sortutako gainbalioa zuzenean esplotatzen ez duten sektore sozial guztiak dira, besteen lanaren lepotik direktoki aberasten ez diren herritarrak. Hau da, ekoizpen tresna indibidual edota familiar batzuen jabe izanik ere, soldatapeko langilerik enplegatzen ez dituzten herritarrak ere Euskal Herri Langilearen partaide dira, bere periferian bada ere.

11.- Beraz, Langileria, Langile Klasea edota Proletalgoarekin batera, herri sektoreak eta geruzak ere Euskal Herri Langilearen baitan kokatzen dira: besteen lana esplotatzen ez duten ekoizpen tresnen jabe autonomoak, soldata baten menpe bizi ez direnak, bainan hala ere Langileriaren bizi baldintzetan aritzen direnak, eta askotan, autoesplotazioaren ondorioz, are okerrago ere : laborari eta nekazariak, arrantzaleak, dendariak, garraiolariak, eskulangileak, ogibide ezberdinetako ofizialeak, tabernariak, irakaskuntzako sektore ez formalak, garbitzaileak, etab... Burgesiak gero eta gehiago atomizatu nahi du Langile Klasea, eta ondorioz, horrelako herri sektoreak gero eta zabalagoak dira, gero eta prekarioagoak ...

12.- Langile eta beharginen multzoa aztertzeko hiru kontzeptu hauek erabiltzen ditugu: Langileria, Langile Klasea eta Proletalgoa, bakoitzari bere ñabardura zehatza eta eduki politiko espezifikoa emanez azterketa zientifiko baten arabera.

13.- Langileria behargin guztien multzoa da, bere objektibitate materialean, bere klase kontzientziaren garapen maila kontuan hartu gabe. Langileriaren baitan sektore eta geruza asko daude, ekoizpen modu kapitalistaren barnean betetzen duten funtzio produktiboen arabera antolatuak eta Burgesiaren interesen arabera politikoki eta ideologikoki gero eta zatitu zein atomizatuagoak. Errealitate oso konplexua da.

14.- Langile Aristokrazia da Burgesiak eta bereziki Inperialismoak, Langileriaren baitan duen aliatu eta bostgarren zutabea, eta hori, XIX. mendearen amaieraz geroztik, Marx eta Engelsek orduan salatu eta aztertu zuten bezala. Euskal Herrian Langile Aristokraziaren pisu politiko eta ekonomikoa oso handia da, Erdigune Inperialistako nazio zapaldu industrializatua garen heinean. Honek ondorio taktiko eta estrategiko sakonak ditu Euskal Iraultza Sozialistaren ildo politikoarentzat.

15.- Langile Klasea, klase kontzientzia duten langileriaren sektoreek osatzen dute, nahiz eta klase kontzientzia honek sistema kapitalistaren mugak ez gainditu eta askotariko eta denetariko eredu erreformistak onartu: sindikalismoa, sozialdemokrazia, bide alternatiboak, ekonomia kritikoaren ildokoak, ustezko ekozialistak eta ekofeministak, kooperatibistak edota keynestarrak. Zeren eta bi klase kontzientzia badira Langilerian, elkarren arteko lehian eta borrokan: iraultzailea eta erreformista, komunista eta sozialdemokrata, antikapitalista eta bestelako kapitalismo “humanoa”eta ez “neoliberala”, posible dela sinesten duena, hots, “ongizate estatua” delakoa, Inperialismoaren amarrua Langile Klasea zatitu, desorientatu, integratu eta indargabetzeko, biziki eraginkorra izan dena.

16.- Proletalgoa, aldiz, bi zentzutan erabiltzen dugu. Bata, Langile Klasearen sektorerik zapaldu eta esplotatuenak, nahiz eta klase kontzientzia landurik ez izan, klase instintua bakarrik baizik. Eta batzuetan, ezta hori ere, alienazioaren ondorioz jarrera politiko erreakzionarioak hartzeraino iristen ahal baitira. Bainan azken honek ez du aldatzen bere kokapen objektiboa Sozietate Burgesaren klase egituran eta Kapitalismoaren ekoizpen estruktura ekonomikoan. Baldintza material gogorrenetan bizi diren langileak dira proletarioak, prekarietate eta esplotazio tasa handienak jasaten dituztenak, langileriaren sektorerik zanpatuenak.

17.- Bigarren zentzuan, Proletalgoa da Langileriaren baitan klase kontzientzia komunista iraultzailea duten sektoreak. Horren ondorioz, urratsez urrats eta progresiboki, praxi komunista iraultzailea garatzen dute, harik eta Independentzia Politikoa eskuratu eta Alderdi Komunista gisa antolatzen diren arte. Bigarren kasu honetan, Proletalgo Iraultzailea terminoa erabiliko dugu sistematikoki. Partidu Komunista zentzu sakon eta zabalean ulerturik, Proletalgo Iraultzaile osoaren Mugimendu gisan, Marx eta Engelsek erabili zuten adieran. Leninen adiera aipatzeko, Komunista Iraultzaileen Antolakundea kontzeptua erabiliko dugu.

18.- Beraz, Euskal Herri Langilearen baitan erdigunea eta periferia bereizten ditugu, Langileria izanik Euskal Herri Langilearen erdigunea, eta herri sektore zein geruzak, aldiz, periferia. Langile Klasearen baitan ere gauza bera egiten dugu, Proletalgoa izanik erdigunea, eta Langileriaren gainontzeko sektoreak, Langile Aristokrazia bereziki, periferia izanik. Eraztun zentrokideen egitura fraktala.

19.- Euskal Herri Langilearen gidaritza taktiko eta estrategikoa, hegemonia teoriko eta organizatiboa, nagusitasuna maila guztietan, Euskal Proletalgo Iraultzaileari dagozkio, klase eta nazio kontzientzia iraultzaile komunista euskaldunaren jabe baita, eta horren ondorioz, helburu estrategikoaren aldeko borrokan bururaino joko baitu. Bere kontzientzia, antolakuntza, formakuntza eta praxi iraultzailea baitira zapalkuntzarik gabeko Euskal Herriaren berme bakarra.

20.- Euskal Iraultza Sozialista, Munduko Iraultza Proletarioaren parte da, eta horren konkrezioa eta zehaztapena gure klase borrokaren marko nazionalean, Euskal Herrian, alegia. Euskal Iraultza Sozialista ez dugu ulertzen termino nazionalistetan, Internazionalismo Proletarioaren argitan baizik.

21.- Euskal Iraultza Sozialista Munduko Iraultza Sozialista / Komunistaren baitan ulertzen dugu. Ondorioz, HERRITAR BATASUNAk Internazionalismo Proletarioa aplikatzen du bere praxian, Munduko Proletalgo Iraultzailearen klase interesak lehenetsiz xede eta helburu nazionalisten aurrean, eta aldi berean, inperialismo, hegemonismo, xobinismo, supremazismo eta bereziki mendez mende Euskal Herri Langilea gupidagabe zapaldu duten espainolismo eta frantximankeriaren guztien aurka, Euskal Nazio Proletarioaren interesak zorrozki defendituz, Internazionalismo Proletario berbera aplikatuz. Bietan jarrai.

22.- HERRITAR BATASUNA independentista da, bi zentzutan: Euskal Proletalgo Iraultzailearen Independentzia Politikoa defenditzen eta aplikatzen duelako, batetik, eta Euskal Herriaren Independentzia Nazionalaren alde borrokatzen delako, bestetik. Bi independentziak elkarren osagarriak dira, eta bereizi ezinak. Euskal Proletalgo Iraultzailearen Independentziak bakarrik ekarriko du Euskal Nazioarena. Euskal Nazio Proletarioa, jakina, eta ez Euskal Nazio Burgesa. XX. mende osoaren esperientziak argiro frogatu baitu Euskal Nazio Burgesaren proiektua erabat ezinezkoa dela, Euskal Burgesia Nazionalik ez dagoelako. Euskal Nazio Burgesa sortzea izanen da Inperialismoaren azken jokaldia eta jukutria, Euskal Iraultza Sozialista suntsitzeko, XX. mendean Finlandian, Lituanian, Estonian, Letonian eta Polonian egin zuten bezala, Iraultza Sobietarraren aurka. Beraz, gure helburuen artean ez da sartzen inolako Euskal Errepublika Burgesik, ezta etapa trantsitorio bezala ere, ezta Proletalgo Iraultzailearen hegemonia lausotu eta ahulduko duen ezelango aliantza interklasista nazionalistarik ere. Euskal Iraultza Sozialistaren garapen eta bilakaeran klaseen arteko aliantzak sor litezke, bainan horiek beti eta edozein unetan Euskal Proletalgo Iraultzailearen gidaritzaz, nagusitasunaz eta hegemoniaz eraikiko dira, eta ez, inolaz ere, burgesiaren interesen mende. Proletalgo Iraultzailearen Independentzia politikoak du lehentasuna.

23.- HERRITAR BATASUNA, era berean munduko Nazio eta Errepublika Sozialista guztien arteko In(ter)dependentzia defenditzen du, bakoitzaren burujabetzan eta subiranotasunean eta denen arteko elkartasunean oinarrituta. Munduko Errepublika Sozialisten Batasuna dugu helburu, Kapitalismotik Komunismoranzko Trantsizio Sozialista planeta osoan bururaino eramateko eta ekoizpena modu globalean planifikatzeko. Bide horretan, egoera eta beharren arabera, marko geopolitiko ezberdinetako Errepublika Sozialisten Konfederazioen alde gaude, garaian garaiko baldintzen arabera. Hau guztia ezin da aldez aurretik erabaki, borrokaren garapenak markatuko du bere bilakaera. Gure ustez, Independentzia eta Interdependentzia Sozialistak elkarren osagarri dira, eta biak defenditu behar dira, unean uneko desoreken eta kontraesanen arabera. Historian zehar xobinismo, hegemonismo, supremazismo eta nazionalismoek askotan ustezko eta balizko “Internazionalismo Proletarioa” erabili baitute nazio txikiak anexionatu, zapaldu eta asimilatzeko. Eta alderantziz, nazio txikiak aunitzetan nazionalismo burgesen tranpan erori baitira, Iraultza Sozialisten aurka jokatuz.

24.- Sozialismoa, gure ustez, Komunismoranzko, hots, Ekoizpen Modu Komunistaranzko trantsizio prozesu iraultzailea da. Hau da, Sozialismoan klase borroka ez da desagertzen, areagotzen baizik. Sozialismoa bi ekoizpen moduen arteko trantsizioa denez, hots, Kapitalismotik Komunismoraino luzatzen den prozesu historiko luze eta konplexua denez, bere baitan baditu bi produkzio molde hauen elementuak eta osagaiak. Sozialismoa aztertzeko giltza eta gakoa, hain zuzen ere, hortxe datza: egoera zehatzaren azterketa zehatza eginez, prozesuaren norabide material erreala identifikatzea, bere noranzkoa. Klase borroka guztien emaitzak nora jotzen duen zientifikoki ikertu, aztertu eta ebaluatu behar du Proletalgo Iraultzaileak, une oro determinatu ahal izateko Trantsizio Sozialistaren orientazioa.

25.- Estatu, patriarkatu eta klase sozialik gabeko sozietateak zuzen, bat-batean eta espontaneoki antolatzea erabat ezinezkoa denez, eta Inperialismoaren eraso eta setio guztien aurka egiteko Estatu Proletarioa ezinbestekoa denez, trantsizio historiko luze eta iragankor horri Sozialismoa esaten diogu. Sozialismoaren baitan Proletalgo Iraultzaileak borroka molde guztiak erabili beharko ditu Komunismoranzko trantsizio prozesua geldi ez dadin, eta ondorioz, Kapitalismoranzko itzulbide kontrairaultzailea ez abiatzeko, XX. Mendeko Iraultza Sozialista guztietan gertatu eta gertatzen ari den bezalaxe.

26.- Teoria Iraultzaile Sozialista / Komunistaren arabera, Estatu Sozialista, hau da, Estatu Proletarioa, jadanik zentzu hertsian estatua ez den estatu bat da, langileen batzarretan oinarritzen baita, ez-estatu bilakatzen ari den egitura politikoa da. Parisko Commune-ren printzipioen arabera, ardura politiko eta ekonomiko guztiak langileen batzarretan hautatzen dira eta kengarriak dira une oro. Estatuko funtzionario guztien soldatak ezin dira langile kualifikatuenak baino handiagoak izan. Neurri iraultzaile horietatik aldentzea oso garesti ordaindu zuten XX. mendeko Iraultza Sozialistek, noraino eta Kapitalismorantz berriz itzultzeraino ere. Horregatik, desbideratze bakoitza masen kontrol zorrotzak zaindu behar du, hurbildik.

27.- HERRITAR BATASUNAk kolektiboki ekin nahi dio XX. mendeko Iraultza guztien bilan orokorra egiteari, hala garaitu zutenak nola garaituak izan zirenak ere, hor aurkituko baititugu hurrengo Iraultza Sozialistak egiteko giltzak eta gakoak, egindako huts, akats eta hanka sartzeen azterketa kritiko eta autokritikoetatik, hain zuzen. Eztabaidaren muina, Sozialismoaren bilakaeran barrena Estatu Burgesiaren sorrera da, eta prozesu hori ekiditeko neurriak. Argi dago Trantsizio Sozialistaren prozesuan zehar Proletalgo Iraultzaileak Iraultza Komunista(k) egin beharko d(it)uela, Estatu Burgesiak eraginen dituen gelditze burokratiko/estatista guztiak hausteko, eta klase, estatu zein patriarkaturik gabeko sozietatearen bidean berriz abiatzeko. Jakinda Inperialismoak horrelako egoerak maiz askotan baliatu nahi izan dituela Iraultzak suntsitzeko, Teoria Iraultzaile Komunista Zientifikoaren arlo hau kontu eta arreta bereziaz aztertu behar dugu une bakoitzean zorrozki determinatzeko zein den abagune zehatza, eta non kokatzen diren benetan Proletalgo Iraultzailearen zinezko interes estrategikoak, eta non Inperialismo, Burgesia eta Kontrairaultzaren estrategia kontraintsurgentearenak. Praxiak bakarrik argitzen ahal du kontu hau, aldez aurretik zehaztea guztiz ezinezkoa baita. Horretarako baliatu behar ditugu XX. mendeko Iraultza Sozialisten esperientzia kritiko eta autokritikoaren bilana.

28.- Bilan hau elaboratu ahal izateko, eta XXI. mendeko Iraultza Proletarioek behar duten jauzi teoriko eta praktiko kualitatiboa egiteko, ezinbestekoa da Karl Marxen obra nagusi den DAS KAPITAL liburuen estudiatze eta asimilatze sistematikoa. HERRITAR BATASUNAren formakuntzaren oinarria izanen da Teoria Iraultzaile Sozialista / Komunistaren obra gailen hau, eta militante bakoitzak konpromisoa hartu behar du bere ahalmenen arabera irakurri eta ikasteko. Formakuntza honek izaera estrategikoa du gure mugimenduan, militante bakoitzaren ahalmen kritikoa eta autonomia politikoa bermatu, sustatu eta areagotzeko. Horretarako militante guztientzako mintegiak antolatuko dira urtero eskualde guztietan. Mintegi hauek zabalik egonen dira HERRITAR BATASUNAko laguntzaile eta sinpatizante guztientzat, baita Ezker Abertzale Iraultzaile zein Euskal Nazio Askapen Mugimendu Sozialista Iraultzaileko militante guztientzat ere. Ekonomia Politikoaren kritika eta Marxen metodo dialektiko materialista sakonki estudiatu eta ikastea militante ororen betebeharra da.

29.- HERRITAR BATASUNAk Euskal Nazioaren Paradigma Berria adoptatu eta defenditzen du. Alde batetik, historikoki nazioek bilakaera konplexuak izan dituzte mendez mende, formazio ekonomiko sozial espezifiko horiek hegemonizatzen zituzten klase dominanteen arabera. Modernitatearekin batera Nazio Burgesen sorrera gertatu zen, Iraultza Burgesen ondorioz, eta klase sozial kapitalista honek nagusitu zen progresiboki munduko nazio guztietan. Tamalez eta zoritxarrez, Euskal Nazioaren estatu modernoa, Nafarroako Erresuma, Frantziak eta Espainiak konkistatu zuten 1512-1620 urteetan, aurreko mendeetan progresiboki euskal lurraldeak Iruñeko Erresumatik zatitu eta anexionatu ondoren. Honen ondorioz, bi inperio horien mende erori zen Euskal Herria. Geroago, de facto Nafarroako Erresuma subordinatu bi existitu ziren, bata Nafarroa Garaia, 1840an Espainiak anexionatua, eta bestea Behe Nafarroa, Frantziak 1790an ezabatua.

30.- Euskal Herria zapaltzen duten bi inperialismoek ahal duten guztia egin dute euskaldunok gure kontzientzia eta oroimen nazionala gal dezagun, eta etnozidio, akulturazio, alienazio eta deserrotze sistematiko honen ondorioz XVI. mendean Nafarroako Erresumaren gerizpe eta babesean izan zen Euskal Literaturaren eta Kulturaren Pizkundea (Etxepare, 1545; Leizarraga, 1571; Lazarraga, 1567-1602) ezabatua izan da euskal abertzale iraultzaileon oroimen historikotik. Kontuan hartu behar da Nafarroako erregina izan zen Margaritak 1559an Frantsesez idatzitako “Heptameron” liburua ere, zeina bete betean sartzen baita Europako Ernazimentuan. Datu hauek biziki garrantzitsuak dira Inperialismo frantximantak eta espainolistak eragindako alienazioaren ondorioz Nafarroako Erresumaren modernotasuna eta euskaltzaletasuna zalantzan jartzen duten abertzaleen pentsamolde kolonizatua aldatzen laguntzeko, eta Euskal Nazioaren enbor eta bizkarrezurra ongi kokatzeko.

31.- Anexioen ondorioz, Euskal Herri Langileak mende luzeak eman zituen bi Inperioen menpe zapalduta, harik eta kontzientzia nazionala, modu fragmentario eta kontraesankorraz bazen ere, XIX. mendean berreskuratzen hasi zen arte. Ibilbide luze horretan aipatzen ahal dugu Larramendi, zeinak lehen aldiz Euskal Errepublikaren aldarrikapena egin baitzuen 1756an, “Pirinioetako Probintzia Batuak” izenarekin:

"¿Qué razón hay para que la nación vascongada, la primitiva pobladora de España... esta nación privilegiada y del más noble origen, no sea nación aparte, nación de por sí, nación exenta e independiente de las demás? El proyecto de las Provincias Unidas del Pirineo es sin duda magnífico y especioso (hermoso). República que se hará famosa con su gobierno aristocrático o democrático, como mejor pareciere, tomando de las repúblicas antiguas todo lo que las hizo célebres y ruidosas en el mundo, y de las modernas todo lo que es conveniente para su duración y subsistencia".

Bide luze eta korapilatsu honetan Agosti Xaho aipatu behar dugu bereziki eta nagusiki, zeinak 1848ko uztailaren 25ean hauxe idatzi baitzuen “Uscal Herrico Gaseta” Baionan argitaratzen zen Euskara hutsezko lehen aldizkarian: “Nork oihu eginen du, azkenian, errege-erreginak eta haien partidario tontoak edo anbiziosoak akazatu ondoan: BIBA INDEPENDENTZIA! BIBA ERREPUBLIKA! BIBA EUSKAL HERRIA?”

Bi adibide xume hauek argiro frogatzen dute Euskal Nazioaren kontzientzia berpizten hasia zela XVIII eta XIX. mendeetan historiografia kolonial frantximantak eta espainolistak esaten dutenaren kontra. Eta hasiera-hasieratik kontzientzia hori Errepublikarekin lotuta zegoela, eta ez Nafarroako Erresumaren balizko berpizkundearekin. Xahoren kasuan nabariak dira bi iturriak, gaur egun HERRITAR BATASUNAk aldarrikatzen duen Euskal Nazioaren Paradigma Berriaren ezpalekoak: Nafartasuna eta Sozialismoa. Bukatzeko, oroitu behar dugu Tomas Zumalakarregiren asmo dokumentatua Euskal Errepublika Federal bat aldarrikatzeko, eta Leon Iriarte militar liberalaren Nafarroako Independentziaren proklamatzea eta Espainiako erregeorde Sarsfield kondearen exekuzioa 1837an.

32.- Laburbilduz: HERRITAR BATASUNAk Euskal Nazioa bi parametro berritan kokatzen du: Nafartasuna, hau da, Euskal Herriak Erdi Aroan zehar eta Modernitatearen hasieran izan zuen estatu nazional independentea, (778-1620) eta Independentzia Nazionalaren Berreskuratzea, Proletalgo Iraultzailearen Hegemoniaz, Euskal Iraultza Sozialistaren bidez.

33.- Gerra Karlistak galdu ondoren, eta Hego Euskal Herriko herrialdeetako foruen murriztearen ondorioz, Euskal Abertzaletasun Burgesaren sorrera gertatu zen Sabino Arana eta EAJ-PNVren eskutik, 1892-1898 urteetan. Jaungoikoa eta Lege Zaharrak zen bere leloa, karlistena, aldiz, Jaungoikoa eta Foruak. Hasieratik mugimendua anbiguetatean murgildu zen independentismo eta autonomismo vasco-espainolaren artean, bere klase osaeraren araberakoa: burgesia txikia Independentziaren aldekoa zen oro har, eta goi burgesia eta burgesia ertaina, aldiz, Autonomia Estatutuaren aldekoa. Hemen ez dugu PNVren historia eginen, aski dugu aipatzea 1936-1939ko Espainiako Gerra Antifaxista Iraultzailean nazionalismo burges vasco-espainolak jokatu zuen paper kontrairaultzaile eta kolaborazionista barkaezina, zeinaren gailurra izan baitzen 1937ko Santoñako traizioa eta errendizioa, bere klase interesekin gutiz logiko eta koherentea.

34.- II Mundu Gerran zehar argiro agertu zen Euskal Herrian ez zegoela Burgesia Nazionalik, zeinak Euskal Nazioa Independentzia Nazionala berreskuratzera eramaten ahal baitzuen. PNVk bere klase interes burges vasco-espainolen arabera jokatu zuen, Espainiako II. Errepublikaren Gobernuko partaide gisa arituz, Autonomia Estatutua onartuz, eta Inperialismo anglo-saxoiaren inteligentzia zerbitzuen morroi fidela bilakatuz. Inperialismoaren geoestrategian, aldiz, ez ziren inolaz ere sartzen Euskal Nazioaren sorrera, Euskal Errepublika burgesaren Independentzia eta Espainiaren batasuna haustea, eta Komunismoaren aurkako Gerra Hotzaren ondorioz, 1959an, Eisenhower USAko presidenteak Francisco Franco diktadore genozida faxista besarkatu zuen, lehendik yankiek Madrilen sinatutako paktuek eta Eliza Katolikoaren hierarkiak, Vaticanok alegia, Konkordatoaren bidez 1953an egindako homologazio internazionala berretsiz. Euskal Nazio Burgesaren proiektu independentista ezinezko bilakatu zen horrela, eta PNV betikotz eta erabat murgildu zen autonomismo burges vasco-espainolean.

35.- Euskal Herriko Langileriaren baitan hasieran errotu ziren mugimenduak, aldiz, espainolismorik gogorrenean kokatu ziren, PSOE eta UGT adibide gorenak izanik. Oso bestelako bidea hartu zuen Federación Comunista Vasco-Navarrak hasieran eta Euzkadiko Partidu Komunistak ondoren, zeinek Espainiako Partidu Komunista eta III. Internazionalaren baitan posizio independentista iraultzaileak mantendu baitzituzten, Jesus Larrañagaren eskutik. Agiri ezin garrantzitsuago da EPKren 1933ko Plataforma, non Autonomia Estatutuaren aurka agertu zen, eta Askapen Nazional eta Sozialaren alde, (Independentzia barne), non II Errepublika Espainola burges-terratenientetzat jotzen baitzuten, Inperialismo Espainolaz mintzo baitzen, burgesia autonomista vasco-espainolaren aurka hitz egiten baitzuten, etab...

Zoritxarrez, III. Internazionalaren VII Kongresuak erabakitako ildo politikoaren ondorioz, eta Espainiako Fronte Popularraren sorreraren exijentziek ekarri zuten euskal komunisten planteamendu iraultzaile hauek baztertzea, eta progresiboki Espainiako Partidu Komunistaren degenerazio eta endakatze errebisionistan murgiltzea, harik eta espainolismoa zein erreformismoa erabat nagusitu ziren arte.

36.- Frankismoaren garaipen diplomatiko izugarria izan zen Ameriketako Estatu Batuen Aliantza lortzea eta Vaticanorekin Konkordatoa sinatzea, 1953an. Lehenago, 1951ean jadanik, Frantziako Errepublikak Euskadiko Gobernua Parisko bere egoitzatik egotzi zuen, argi utziz Inperialismoak ez zuela inolako asmorik euskaldunek oro har eta PNVk bereziki II. Mundu Gerran aliatuen alde egindakoa eskertzeko.

Testuinguru honetan sortu zen E.T.A., 1958ko abenduan. Ezinezkoa da Euskal Nazio Askapen Mugimenduaren historia laburbiltzea hemen. 50 urtez, 1959tik 2009 arte, Euskal Nazio Askapenerako Mugimenduak borroka egin zuen Euskal Herria askatzeko, Independentzia, Sozialismo, Berreuskalduntze eta Birbatasun Nazionalaren alde. Aipa dezagun E.T.A.k bere Lehen Biltzarrean, 1962an, Euskal Nazio Askapenerako Mugimendu Iraultzailetzat jo zuela bere burua.

Ondoren, 1967an, V. Biltzarrean, Euskal Nazio Askapenerako Mugimendu Sozialista. Biltzar mugarri horretan onartu ziren Euskal Iraultzaren oinarrizko kontzeptuak: abertzaletasun iraultzailea, Euskal Herri Langilea, Euskal Iraultza Sozialista, klase kontzientzia nazionala, etab. Bukatzeko, 1973an egindako VI. Biltzarrean, E.T.A.k, “Zergatik gauden Euskal Estatu Sozialistaren alde” idazkian bere burua komunistatzat jotzen zuen.

Zoritxarrez, 1974 urtean zehar E.T.A. lau antolakundetan zatitu zen (LAIA, Langile Abertzale Iraultzailean alderdia, IK, Iparretarrak, ETA militarra eta ETA politiko-militarra). Zatiketa hauek, Espainiako Bigarren Berrezarkuntza Monarkikoaren prozesuak eragin zuen egoera politiko inesperatuak eta hiru estratega komunisten asasinatzeak (Pertur, Argala eta Naparra) eragotzi zuten Euskal Nazio Askapen Mugimenduaren baitan estrategia komunista iraultzailea tinko finkatzea, eta are gutxiago Antolakunde Komunista Iraultzailea sortzea, Nazio Askapenerako Partidu Komunista Iraultzailea, hain zuzen ere. Horren ondorioz, nahiz eta 1978-2008 urteetan Euskal Herri Langilearen borroka eta erresistentzia heroikoa izan, hasieran K.A.S. Alternatibaren inguruan, ondoren Alternatiba Demokratikoaren alde, Euskal Proletalgo Iraultzailearen Independentzia politiko estrategikoa teorikoki, praktikoki eta organizatiboki bermatu gabe, Euskal Burgesia Txikiak hartu zuen progresiboki ENAMen kontrola, Negoziazioaren Estrategiaren bidez, harik eta 2009an, Inperialismo yankiaren Mitchell printzipio politiko kontraintsurgenteak onartuz, erabat nagusitu eta borroka zein antolakunde iraultzaile oro likidatu arte. 2018. urteko maiatzaren 3an E.T.A. betikotz desegin zen, eta berarekin batera, Euskal Nazio Askapen Mugimendua ere, ENAM, desagertu zen, 60 urteko borroka zikloa amaituz.

37.- Euskal Herriko gaur egungo klase sozialen azterketa. Arlo hau Ildo Politikoan xehekiago eta zehazkiago jorratuko dugunez, hemen oinarrizko zertzeladak finatuko ditugu. Gaur egun, Euskal Herrian honako klase sozial hauek eta beren adierazpen politikoak ditugu:

1.- Oligarkia. Estatu Frantses eta Espainoleko klase nagusia, gaur egun Inperialismo globalaren mende dago. Euskal Herrian bere presentzia txikia da, zeren jatorri euskalduneko oligarkia aspaldian kokatu baitzen Parisen eta Madrilen. Hala ere, Hegoaldeko hiriburuetan badago, eta erabat espainolista da. Ipar Euskal Herrian arras frantximanta da eta Miarritzen inguruan dago.
2.- Goi Burgesia. Oligarkiarekin oso lotuta, eta haren menpe, Euskal Herriko mendebaldean autonomista vasco-espainola izan ohi da, PNVko sektorerik espainolistena osatuz, eta Nafarroa Garaian orain arte sektore zabalena UPNko navarrismo espainolistan kokatu izan da. Ipar Euskal Herrian frantses eskuin neogaullistan airitu da, RPR, LR...
3.- Burgesia Ertaina. Klase hau oro har autonomismo vasco-espainolean kokatzen da Hegoaldean, erregionalismo basque-françaisean Iparraldean. PNVren zutabea izan ohi dira, eta Nafarroa Garaian, UPNrena.
4.- Burgesia Txikia. Historikoki PNV eta ENAMen artean kokatu izan da beti, eta bere presentzia oso handia izan zen Ezker Abertzalean, harik eta bere klase interesengatik likidatu zuen arte.
5.- Soldatapeko sektore bitartekoak. Gizarteko geruza soldatadun hauek (teknikoak, funtzionarioak, intelektualak, enpresetako direktiboak eta koadroak...) Burgesia Txikia eta Langile klasearen artean kokatzen dira. Ekoizpen tresnen jabe ez diren heinean, eta soldatapeko langileak diren neurrian, Langile Klasera hurbiltzen dira, baina beren soldata oparoek Burgesiaren aldeko jarreretan kokatzen dituzte. Horregatik bitarteko sektore gisa kontsideratzen ditugu. Gau egun PNV eta EHBilduren artean kokatzen dira, eskuineko edo ezkerreko autonomismo vasco-espainolaren baitan. Euskal Herri Langilearen periferia.
6.- Langile Aristokrazia. Langile Klasea da, baina bere egoera gainontzeko langileona baino hobea denez, klase honetako frakzio berezi gisa aztertu behar dela uste dugu, normalean Burgesia Txikiarekin batera jokatzen baitu, Sistema Kapitalistaren erreformak bilatuz eta Iraultza Sozialistaren aurka agertuz. Enpresa haindietako langileak dira, kontratu finkoa dutenak eta estabilitate laborala. Sindilatuetako oinarri sozial naturala. Euskal Herri Langilearen periferia. Sozialdemokrazia autonomistaren zutabe nagusia.
7.- Proletalgoa. Langile Klasearen sektore zapalduenak. Euskal Herri Langilearen erdigunea. Euskal Iraultza Sozialistaren subjektu gidaria

38.- PNV eta Burgesia Autonomista Vasco-Española eta Basque-Française. Orain arte esandako guztiarengatik, alderdi eta klase sozial hau Euskal Iraultza Sozialistaren etsaia da. Ez dugu kontsideratzen Euskal Nazioaren partaide gisa eta gure helburua da guztiz suntsitzea. Haiek hautsi eta menderatu gabe, Independentzia, Sozialismoa, Berreuskalduntzea eta Birbatasun Nazionala erabat ezinezkoak dira, Espainia Euskal Herrian dituen kolaborazionista eraginkorrenak baitira, bi autonomia estatutuen bidez. Gauza bera Franziarekin.

39.- Sozialdemokrazia Autonomista, Euskal Burgesia Txikia eta Langile Aristokrazia: EHBildu, Sortu, LAB eta Ernai. Mugimendu honen zuzendaritzaren izaera eta jokaera kolaborazionista eta kontraintsurgentea gero eta argiago agertzen ari da, eta prozesua areagotuko da hurrengo urteetan. Lan iraultzailearen bidez, sektore sozial honen oinarria, Euskal Herri Langilearen gehiengo zabala gaur egun, Euskal Iraultza Sozialistaren aldeko planteamenduetara eraman behar dugu, beraien arteko krisiak indartuz eta areagotuz, harik eta desagertuko diren arte, behialako Euskadiko Ezkerrak egin zuen bezala. 

40.- Euskal Nazio Askapenerako Mugimendu Sozialista Iraultzailea. ENAMSI. Euskal Iraultza Sozialista egiteko, Euskal Herri Langileak Mugimendu zabal eta askotarikoa eraiki beharko du hurrengo urteotan, estrategia konbergente baten inguruan. Horri esaten diogu ENAMSI, Euskal Nazio Askapen Mugimendu Sozialista Iraultzailea. ENAMen errautsetatik sortua, bere gabeziak eta hanka sartzeak zuzenduz eta bere ondare politikoa berreskuratuz, tarteko helburu taktikorik gabe Euskal Iraultza Sozialista izanen du ipar eta xede. Denetariko antolakundeek osatuko dute ENAMSI, nor bere arlo espezifikoak arituko dena, eta guztiak tinko koordinatuta zuzendaritza kolektibo baten bidez. Aldez aurretik ezin dugu oarin esan ENAMSIk ukanen duen forma politikoa. Praxi iraultzaileak trenkatuko du auzi hau. Argi eta garbi esan behar dugu ENAMSIk estrategia iraultzaile global eta integrala izanen duela, bera garaian ENAMek ukan zuen bezala.

41.- Euskal Iraultza Sozialistaren botere hartzea ere ezin da aldez aurretik planifikatu modu idealista eta ahistoriko batean. Formulazio asko izaten ahal dira egoki Frantzia eta Espainia estatu burgesen suntsitzea Euskal Herrian nola eginen den irudikatzeko. Guk momentuz, hauxe aukeratzen dugu: Greba Orokor Iraultzaile Mugagabea, Herri eta Langile Intsurrekzioa.

42.- Euskal Iraultza Sozialistaren Geopolitika. Oso kontziente gara gurea bezalako nazio tiki batek ezin duela Iraultza Sozialista egin modu isolatuan, ez baitugu gaur egungo Kapitalismo Inperialista Globalizatuan behar den pisu geopolitikoa, ezta hurrik eman ere. Beraz, Internazionalismo Proletarioa hil ala biziko kontua da guretzat, eta nazioarteko aliantza estrategikoak egitea mundu osoko talde eta mugimendu iraultzaile eta antiinperialistekin, helburu garrantzitsua. Nazioarteko lan hori lehentasunezkoa izanen da HERRITAR BATASUNArentzat hurrengo urteotan, indar guztiez bultzatuz Internazional Iraultzaile Berriaren sorrera mundu mailan. V. Internazionala. Hamarkada luzetako kontua izanen da, zalantzarik gabe.

43.- Gure marko geopolitikoa: Europar Batasun Inperialista. Lan internazionalista honen marko naturala Europar Batasun Inperialista da. Gure helburua da superrestatu kapitalista hori suntsitzea, eta horren ordez, Europako Errepublika Sozialisten Batasuna eraikitzea. Beraz, OTAN-NATO gure etsaia da, eta Europako Iraultza Sozialisten garaipenek ekarriko beharko dute erakunde militarista eta terrorista horren derrota eta desagertzea betikotz, honek dakarren guztiarekin.

44.- Sozialismoaz Independentzia. Ildo Politikoaren txostenean xehekiago azalduko dugun arren, esan dezagun hemen orain arte esplikatutako guztiaren ondorioz lehengo ENAMen ohiko perspektiba inbertitzen dela, argiro utziz Euskal Iraultza Sozialistaz erdietsiko dituela Euskal Herri Langileak Independentzia, Berreuskalduntzea eta Birbatasun Nazionala.

45.- III. Mundu Gerraren atarian. Kapitalismo Inperialista Globala, kapitalismo terminala da, hau da, bere amaierara hurbiltzen ari den ekoizpen modu iraungitua. Kapitalismo hau, beraz, herioz jotako basapiztia errabiatua da, bere heriotza usaintzen duena, eta edozein gauza egiteko gai eta prest dela. Gure analisietan III. Mundu Gerra Inperialistaren hipotesia gero eta errealago bilakatzen ari da. Ildo politikoaren iazkian sakonduko dugu gai zain eta korapilatsu honetan.

46.- Gerra inperialistak Iraultza Sozialista bilakatu. Egoera ilun eta beldurgarri honen aitzinean, HERRITAR BATASUNAk Leninek 1914an altxatu zuen bandera jasotzen du berriz ere: Gerra inperialistak Iraultza Sozialista bilakatu. Horixe bera da gure kontsigna eta programa politikoa, Euskal Herrian aplikatuko duguna.

47.- Estatu kapitalista aszendenteen azterketa iraultzailea: Txina eta Errusia. Eztabaidaren bidez aratuko dugu analisi hau, argi utziz hiru estatu horiek estatu kapitalistak direla, eta ondorioz, inperialistak, bainan aldi berean Inperialismoaren katean duten posizio subordinatuarengatik, behartuta daudela nagusi eta hegemonikoa den Inperialismo anglo-saxoi-sionistaren aurka egitera. Honek perspektiba interesgarriak irekitzen ditu mundu osoko mugimendu iraultzaile eta antiinperialistentzat, Trilateral Inperialista Hegemonikoaren (USA eta bere satelite anglo-saxoi-sionistak, Europar Batasun Inperialista eta Japonia) kontrapisu geopolitikoa baitira.

48.- Erresistentzia antiinperialistaren nazioen ardatza: Iran, Siria, Irak, Libano, Palestina eta Yemen. Kuba,Venezuela eta Bolivia. Gauza bera esan behar dugu puntu honetan. Bi ardatz antiinperialista hauek babestea eta indartzea munduko iraultzaile guztion betebeharra da, beti ere gure independentzia politiko estrategikoa gordez eta atxikiz, eta argiro utziz gure helburu taktiko eta estrategikoak: Sozialismoa eta Komunismoa. Kapitalismo Inperialista Globalaren aurka bidaide eta aliatu izan gaitezke, baina gure helburuak haratago doaz, Kapitalismoa bera suntsitu nahi baitugu, eta Komunismoa eraiki. Praxi antiinperialista eta iraultzaileak agian gogaide ere eginen gaitu, aldez aurretik aurreikusi ezin dugun moldean eta maneran. Geroak erranen, ikusiko eta ageriko, batasuna borrokan lortzen baita!

49.- Sozialismoa ala basakeria! / Komunismoa ala extintzioa! Idazki luze honen azken mezua hauxe da: Kapitalismoa suntsitu behar dugu berak Humanitate osoa hil baino lehenago. Iraultza Sozialista da bide bakarra.

50.- Honengatik guztiarengatik, HERRITAR BATASUNA Iraultza Sozialistarako Euskal Herri Langilearen tresna politiko organizatiboa da, Euskal Nazio Askapenerako Mugimendu Sozialista Iraultzailearen borrokarako masa fronte globala, Euskal Proletalgo Iraultzailearen klase interesen zerbitzuan aritzen dena, Nafarroako Euskal Errepublika Sozialista eraikitzeko, eta haratago, estatu, patriarkatu eta klase sozialik gabeko Euskal Herri libre eta burujabea lortzeko.

Euskal Herrian, 2019ko irailaren 27an, Gudari Egunean.

GORA ATZOKO, GAURKO ETA BIHARKO GUDARIAK! GORA EUSKAL HERRIA ASKATUTA!

GORA EUSKAL IRAULTZA SOZIALISTA!

GORA NAFARROAKO EUSKAL ERREPUBLIKA SOZIALISTA! JO TA KE, IRABAZI ARTE!

======================================================================================

BASES TEORICO ESTRATEGICAS

PRIMER CONGRESO DE HERRITAR BATASUNA

BORRADOR PARA EL DEBATE

 

1. HERRITAR BATASUNA, es un foro estratégico, una organización de masas para la   alianza revolucionaria socialista del pueblo trabajador vasco-

2. Su objetivo táctico es la realización de la revolución socialista vasca, que el pueblo trabajador vasco, conducido por el proletariado revolucionario vasco, con la hegemonía táctica y estratégica, consiga el poder politico y económico. Destruyendo los estados burgueses y imperialistas que nos oprimen en Euskal herria. Construyendo el estado socialista vasco mediante el poder popular y proletario.

3. La republica socialista vasca de nabarra es la forma política de dicho estado socialista, en el cual el estado proletario toma forma en el camino estrategico de una euskal herria libre soberana sin clase, estado ni patriarcado-

4.  Dichas dos caracteristicas  de la republica socialista vasca de nafarroa, una politicojuridica, territorial y historica el nabarrismo, y el etnico linguistico y cultural , el vasquismo, son complementarios en si y asumen como propio, la identidad y la forma de ser del proletariado nacional vasco, la nacion socialista vasca. Con lo cual, en nuestra opinión la nación vasca es el pueblo trabajador vasco. Varias fracciones, de la burguesiade euskal herria, tal como las estructurales ( oligarquia, la gran burguesia, la mediana, la pequeña...) como la ideologica ( españolista , la afrancesada, nacionalista vasco-española, vasco francesa, la navarrista...) no son parte de la nación vasca, si no amparan la revolución socialista vasca, con lo cual,  su desaparicion como clase es la unica forma de que se integren en la nacion proletaria vasca.

5. La conceptualizacion  y la sintetización de la revolución socialista vasca se sintetizan entre 1959-2009, 50 años de lucha, El movimiento de liberación nacional vasco teniacuatro objetivos historicos: La independencia, el socialismo, la re- euskaldunizacion y la reunificación nacional. Somos seguidores y herederos de la lucha revolucionaria , revindicamos su legitimidad histórica, asumiendo los aciertos, asumiendo sus errores, y solventando sus carencias y fallos mediante la autocritica.

6. A estas cuatro revindicaciones históricas, devemos sumarles el ecologismo de clase y el feminismo, comprendiendolos siempre desde el interes y la praxis del proletario revolucionario. Al servicio de los oprimidos y esplotados. Las consignas de la revolución socialista vasca, reúne todos los objetivos tacticos de Herritar batasuna.  

7. En cambio, el objetivo estrategico de herritar batasuna va mas alla, y es la Euskalherria libre y soberana,  sin clase, estado ni patriarcado.

8. La denominación de esta sociedad soberana, sin estado, patriarcado ni clase social , creada por  personas productivas libres, historicamente y desde 1848 es el formulado cientificamente por Marx y Engels, el comunismo. Desgraciadamente, durante los siglos XIX y XX la gerra ideologica alienadora practicada por la burguesia y en especial el imperialismo, ha desbirtuado la idea del comunismo. Herritar batasuna quiere decir alto y claro que quiere el comunismo, en nuestra opinión es la victoria de la libertad de todos los oprimidos , explotados y deseredados. Sintetizado en la consigna " desde la facultad de uno mismo, a uno mismo segun sus necesidades"

9. Herritar batasuna, siendo consciente de que es punto de reunión de diferentes puntos de vista comunista, anarquista e revolucionarios socialistas y siendo consciente de que algunos de nosotros a este objetivo lo denominamos Anarquia o acracia, priozamos el contenido de este objetivo y no a la denominación. En el horizonte de Herritar batasuna no hay ninguna clase social, ningun estado ni ninguna estructura opresora ni patriarcal. Es asi como entendemos nuestro objetivo estrategico, ese que compartimos todas las revolucionarias. No tendremos ninguna paz verdadera hasta la consecución de dicho objetivo, y no abandonaremos la lucha hasta su consecución.

10. El pueblo trabajador vasco son  todos aquellos sectores sociales, que no se enriquecen directamente de la plusbalia creada por los y las trabajadoras. Aun teniendo medios productivos individuales o familiares, no emplean a trabajadores asalariados, son parte del pueblo trabajador, aunque sea en su periferia

11. con lo cual los trabajadores junto a la clase trabajadora o proletariado, son sectores del pueblo que se engloban en el pueblo trabajador vasco: los autonomos que no esplotan a otros, los que no viven bajo un salario pero que viven en las mismas condiciones del proletariado y que en ocasiones viven aun peor, en la autoesplotacion, agricultores, pescadores, mercaderes, transportistas, artesanos, oficiales de varios oficios, taberneros, sectores no formales de la educación, limpiadoras, etc... la burguesiapretende atomizar cada vez mas a la clase trabajadorea, lo cual hace cada vez has extensos a estos sectores, cada vez mas precarios .

12-Para analizar a los trabajadores, utilizamos estos tres conceptos: Los trabajadores, la clase trabajadora y el proletariado. Asignando a cada sus detalles en concreto y su contenido politico, segun un metodo cientifico.

13 Las trabajadoras, es donde englobamos a todas las trabajadoras, sin tener en cuenta su objetividad material ni su conciencia de clase. Entre los trabajadores hay varios sectores y capas, organizados segun la función productiva que realizan en el sistema productivo capitalista, cada vez mas atomizados y clasificados segun el interes de la burguesia.

14 La burguesia es la aristocracia obrera, y es el mayor aliado del imperialismo y su quinta columna tal y como lo analizaron a finales del siglo XIX Marx y Engels. En euskal herria el peso politico y economico de la aristocracia obrera es muy grande Siendo como somos una nación oprimida en el centro imperialista. Esto tiene importantes consecuencias tacticas y estrategicas en el camino politico de la revolución socialista vasca.

15 La clase obrera , la componen trabajadores que tienen conciencia de clase, aunque esta conciencia de clase no trasgreda los limites del sistema capitalista y asuman ejemplos reformistas de toda indole: el sindicalismo, la socialdemocracia, caminos alternativos, supuestos ecocialistas y supuestas ecofeministas , los cooperativistas o keynesianos. Ya que hay dos conciencias de clase en la clase obrera: la revolucionaria y la reformista, comunista y la socialdemocrata, anticapitalista y la que piensa que un capitalismo mas humano es posible esa que cree en que la neoliberal es posible . Ya que el estado de bienestar es una trampa del imperialismo para dividir la clase trabajadora, desorientarla integrandola en el sistema .

16 El proletariado en cambio lo utilizamos de dos maneras. Las clases mas oprimidas de la clase trabajadora, aunque no tengan una conciencia de clase elaborada. Unicamenteinstinto de clase. Y en ocasiones ni eso, mediante la alienación pudiendo llegar a tomas comportamientos reaccionarios . Aunque esto ultimo no cambie su ubicación objetiva en la estructura de clase de la  sociedad burguesa ni en la estructura economica de producion. El proletario son los trabajadores que viven en las condiciones mas dificiles, el proletariado es el que mayores tasas de precariedad y esplotacion soporta, los sectores obreros mas oprimidos.

17 el segundo sentido, el proletariado es aquel que dentro de la clase trabajadora tiene conciencia comunista revolucionaria. Debido a esto, paso a paso, van desarrollando la praxis comunista revolucionaria, hasta que consiguen la independencia politica y se organizan como partido comunista. En este segundo caso, emplearemos sistematicamente el termino proletariado revolucionario. Comprendiendo partido comunista en el sentido mas amplio, como movimiento de todo el proletariado revolucionario, de la forma que utilizaron Marx y Engels. Tal como lo utilizaba lenin utilizaremos el concepto Organización comunista revolucionaria.

18. Con lo cual dentro del pueblo trabajador  vasco dividimos el centro y la periferia. Siendo las trabajadoras el centro, y los sectores populares la periferia.  Y dentro de la clase trabajadora vasca hacemos lo mismo, siendo el proletariado el centro, y el resto de los trabajadores, sobre todo la aristocracia trabajadora la periferia.

19. La conduccion tactico y estrategica del pueblo trabajador vasco, la hegemoniateorico organizativa, la superioridad en todos los niveles, le concierne al proletariado revolucionario vasco, ya que es poseedora de la conciencia de clase y nacional revolucionaria komunista y euskaldun, y devido a esto luchara por el objetivo estrategico hasta el final. Ya que la unica garantia de una euskal herria sin opresión son la conciencia, la organizacion, la formación, y la praxis  revolucionaria.

20. La revolución socialista vasca, es parte de la revolución proletaria mundial, y la concreción de eso eta en nuestra lucha de clase en el marco nacional de euskal herria. La revolución socialista vasca no la entendemos en terminos nacionalistas, sino en el internacionalismo proletario.

21. La revolución socialista vasca la entendemos dentro de la revolución socialista / comunista mundial. Con lo cual, Herritar batasuna en su praxis aplica el internacionalismo proletario. Primando el interes del proletariado revolucionario mundial ante objetivos nacionalistas, y a la vez contra el imperialismo, hegemonismo, chouvinismo, supremacismo y sobre todo, contra el españolismo y fracesismo que siglo tras siglo ha oprimido al pueblo trabajador vasco. Defendiendo la nacion proletaria vasca aplicando a su vez el internacionalismo proletario.

22. Herritar batasuna es independentista en dos sentidos: se defiende la independencia politica del proletariado revolucionario vasco y por otro lado lucha por la independencia nacional de euskal herria. Las dos independencias son complementarias e inseparables. La independencia del proletariado revolucionario vasco es la unica que va a traer la independencia de la nacion vasca. Evidentemente de la nación proletaria vasca y no de la nación burguesa vasca. La experiencia de todo el siglo XX ha demostrado que el proyecto de la nacion burguesa vasca en totalmente imposible ya que no hay burguesianacional vasca. La ultima creacion del imperialismo ha sido la creacion de la nacionburguesa vasca con el objetivo de la destrucion de la revolucion socialista vasca. Tal como lo hicieron durante el sigloXX en Finlandia, lituania, estonia, letonia y polonia, contra la revolucion sobietica. Con lo cual, entre nuestros objetivos, no hay lugar para ninguna republica burguesa vasca, ni como etapa transitoria, ni ninguna alianza interclasista nacionalista que de debilite la egemonia del proletariado revolucionario. En el camino del desarrollo del la revolución socialista vasca, se pueden dar alianzas interclasistas , pero siempre y en todo momento se crearan con la superioridad y hegemonia de la revolucion proletaria vasca. La independencia del proletariado revolucionario es lo primigenio.

23. Del mismo modo herritar batasuna defiende la in( ter)dependencia de todas las naciones y republicas socialistas del mundo, basada en la soberania y solidaridad de entretodos. Para la planificación de la producción en modo global, la union mundial de todas las republicas socialistas es nuetro objetivo, para la transición socialista del kapitalismo hacia el comunismo. En ese camino segun la situacion y necesidad, estamos a favor de la creacion de confederaciones de republicas socialistas segun los marcos geopoliticos segun los momentos especificos. Todo esto no se puede planificar de antemano, y el desarrollo de la lucha es el que marcara su desarrollo. En nuestra opinionla independendia y la interdependencia socialista son complementarios y hay que defender las dos. Durante la historia el Chaubinismo, hegemonismo, supremacismo y nacionalismo, y un supuesto internacionalismo proletario ha sido empleado para oprimir anexionar y asimilar a los pequeños. Y tambien muchas naciones pequeñas han sucumbido en la trampa del nacionalismo burgues.

24. El socialismo en nuestra opinión , es el proceso de transición revolucionario hacia el modo de producción comunista. La lucha de clases en el socialismo no desaparece, sino que aumenta. Siendo el socialismo la transición entre dos modelos productivos, siendo un proceso complejo el cambio del capitalismo al comunismo, en si mismo tiene partes de estos dos sistemas. He ahi la clave para entender el socialismo. Haciendo el analisisexacto de la situación, identificar el rumbo material exacto del proceso. El proletariado debe de investigar cientificamente el rumbo de todas las luchas de clase y evaluarlas, para determinar la orientación de la transición socialista.

25.Es imposible organizar expontaneamente la sociedad sin patriarcado ni clase social, y ademas hacer frente a todos los ataques del imperialismo. Como el estado proletario es imposible, a esa larga transición la llamamos socialismo. Dentro del socialismo, el proletariado revolucionario debera de emplear todos los metodos de lucha con objeto de que la transición hacia el comunismo no se interrumpa, para que el camino contrarevolucionario hacia el capitalismo no arranque, tal y como esta pasando en todas las revoluciones socialistas del siglo XX.

26.  Segun La teoria revolucionaria socialista/comunista el estado proletario en simismo es un estado que no es estado. Se basa en las asambleas de obreros, es un estado que se esta combirtiendo en un no estado. Segun los principios de la commune de Paris, Todas las responsabilidades politico económicas se designan en las asamblesas de trabajadores, y son revocables todo el tiempo. Los sueldos de todos los funcionarios del estano, no pueden ser mas altos que los de los trabajadores mas cualificados. El alejarse de estas medidas, lo pagaron muy caro todas las revoluciones del siglo XX, terminando de vuelta en el capitalismo. Por eso cualquier desbio ha de ser escrupulosamente  controlado por las masas.

27. Herritar batasuna ha emprendido colectivamente al estudio de todas las revoluciones del siglo XX, las que triunfaron y las que no , ya que ahi encontraremos las claves para la realización de las revoluciones del futuro. El proletariado revolucionario devera de hacer  la transicion al proceso socialista para superar los paros burocratico/estadistas y caminar de nuevo en la senda de la sociedad sin clase ni patriarcado. A sabiendas de que el imperialismo muchas veces aprobecha esas situaciones para la destrucción de la revolución. Esta parte de la teoria revolucionaria comunista cientifica debemos de estudiarla en todo momento con sumo cuidado para determinar donde se ubica el interesdel proletario revolucionario y donde el imperialismo, la burguesia y la contrarevolución y las estrategias contrainsurgentes. Unicamente la praxis podra aclarar este asunto. Para eso debemos estudiar las reboluciones socialistas del siglo XX con el sentido critico y autocritico.

28 Para la elaboracion de este trabajo dual y para dar el salto teorico practico y cualitatibo que necesitaran las revoluciones del siglo XXI es necesario la lectura del libro DAS KAPITAL de Karl Marx. Sera la base de la formación de Herritar batasuna, esta obra cumbre de la teoria Revolucionario sozialista/comunista debe de tener el compromiso de cada militante para su estudio . Esta obra tiene caracter estrategico en nuestro movimiento, para el empoderamiento y desarrollo de la capacidad criticaindividual. Todos los años se organizaran jornadas de formacion en todas las comarcas con dicho objetivo. Estas jornadas, estaran abiertas a todos los miembros, ayudantes simpatizantes de herritar batasuna, y los miembros de la izquierda revolucionaria socialista y del movimiento de liberación nacional socialista revolucionario. El estudio de la economia critica y el metodo dialectico materialista es deber de todo militante.

29 Herritar batasuna asume el nuevo paradigma de la nación vasca. Por un lado, las naciones han tenido un desarrollo complejo en el tiempo , esas formaciones economicosociales especificas las hegemonizaban segun las clases dominantes. Con la modernidad, se dio la creacion de las naciones burguesas por la revolución burguesa, esta clase social se impuso en todas las naciones del mundo. Desgraciadamente El estado de la nacion vasca moderna, El reino de navarra, lo conquistaron francia y españa el 1512-1620, en los siglos anteriores los territorios vascos los dividieron del reino de pamplona. Debido a esto euskal herria cayo ante estos dos imperios. Despuesexistieron dos reinos de nabarra subordinados, uno nafarroa alta anexionada 1840 por españa y la otra behe nafarroa, eliminada por francia en 1970.

30. Los dos imperialismos que oprimen a euskal herria hacen todo lo posible para que nuestra conciencia y recuerdo nacional sean eliminados, y el etnocidio, aculturizacion, alienación y el desarraigo sistematico es tal que en el siglo xvI el renacimiento de la literatura y cultural  que se dio al amparo del reino de navarra ( etxepare 1545, Lazarraga,1567-1602) fu eliminado de la memoria historica de los abertzalesrevolucionarios vascos. Hay que tener en cuenta que la que fuera reina margarita de nabarra en el 1559 escribio en frances "heptameron" libro que entra de lleno en el renacimiento europeo. Estos datos son de suma importancia para cuestionar la alienacion que nos impusieron los imperios frances y espainolitas , el cueal cuestiona la modernidad y esukaltzaletasuna del reino de nabarra, y cuestionar la forma de pensar de los abertzales colonizados y vertebrar en su medida la columna de la nacion vasca

31Devido a la anexion , el pueblo trabajador vasco lleva siglos oprimido, hasta que aun en modo fragmentario y lleno de contradiciones en el siglo 19 comenzo la recuperacionde su conciencia nacional. En ese largo camino podemos mencionar a Larramendi, quien por primera vez reivindica la republica vasca en 1756, con el nombre " provincias unidas del pirineo"

" ¿ que razón hay para que la nación vascongada, la primitiva pobladora de España... esta nación privilegiada del mas noble origen, no sea nación aparte, nación de por si, nacion exenda e independiente de las demás?) el proyecto de las provincias unidas del pirineo es sin duda magnifico y especioso ( hermoso(. República que se hara famosa con su gobierno aristocratico o democrático, como mejor pareciere, tomando de las republicas antiguas todo lo que las hizo célebres y ruidosas en el mundo, y de las modernas todo lo que es conveniente para su duración y subsistencia"

En este tortuoso camino es de mencionar a Agosti Xaho, que el 25 de julio de 1848escribio lo siguiente en " Uscal Herrico gaseta" que se publicaba en baiona y era integramente en euskera: " Nork oihu eginen du, azkenian, errege-erreginak eta haienpartidario tontoak edo anbiziosoak akazatu ondoan : BIBA INDEPENDENTZIA! BIBA ERREPUBLIKA! BIBA EUSKAL HERRIA?"

Estos son dos pequeños ejemplos que demuestran que la conciencia de la nacion vasca comenzaba a resucitar en los siglos XVIII y XIX. La historiografia colonial francesa y españolista aunque digan lo contrario y digan que no hubo el renacimiento vasco. En el ejemplo de xaho, se notan las dos fuentes, Las dos fuentes que revindica hoy en diaherritar batasuna, la nueva paradigma de la nueva nacion vasca: Nafartasuna y el socialismo. Para terminar recordad la idea documentada de tomas de zumalakarregi de reivindicar una republica federal vasca, y la proclamacion del militar liberal leon iriartede la independencia de navarra  y la condena a ejecución  del vice rey Sarsfiel de españaen el 1837.

32. Resumiendo: Herritar batasuna ubica a la nación vasca en dos nuevos parametros: Nafartasuna, el estado nacional independieten que tuevo euskal herria en la edad media y durante el inicio de la modernidad ( 778-1620) y la recuperacion de la independencia nacional, junto a la hegemonia del proletario revolucionario, mediante la revolución socialista vasca.

33.. despues de la perdida de las guerras carlistas, y la reduccion de los fueros de las hegoalde, se da el nacimiento del abertzalimo burges vasco de la mano de sabino Arana y el pnv. En los años 1892-1898 su eslogan era Jaungoikoa ta lege zaharrak, el de los carlistas en cambio jaungoikoa eta foruak. Desde el principio se movio entre en ambiguismo entre el independentismo y el autonomismo vasco-español, segun su formacion de clase: pequeña burguesia independentista en su mayoria y la mediana y gran burguesia  a favor del estatuto de autonomia. No vamos a recordar su historia, ya que basta con comentar el papel que jugo el nacionalismo burgues vasco-español en la guerra antifaxista revolucionaria de 1936-1939. Un papel contrarevolucionario y colavoracionista en cuya triste cumbre fue la traición de santoña en 1937, totalmente coherente con sus intereses de clase.

34 Durante la segunda guerra mundial quedo bien claro que no habia burguesia nacional vasca. PNV jugo respecto a sus intereses burgueses Vasco-españoles, participando en el govierno de la segunda republica, aprobando el estatuto de autonomia, y siendo fiel basallo de la inteligencia anglosajona. En cambio jamas se metian con la geoestrategiadel imperialismo, la creacion de la nacion vasca, la independencia de la republica vasca burguesa y la fractura de la unidad de españa, y debido a la guerra fria contra el comunismo en 1959 Eisenhowes presidente de estados unidos abrazo al fascista franco, los pactos firmados anteriormente en madrid, y la gerarquia vaticana con el concordato y Afirmandose en la homologacion internacional realizada en 1953. El proyecto independentista de la nacion burguesa vasca se comvirtio en imposible y desde entonces viven sumergido en el autonomismo vasco-burgues.

35. Dentro de los trabajadores vascos  los movimientos obreros se enraizaron en el españolismo mas duro, PSOE Y UGT son los ejemplos mas duros. En cambio otro camino muy diferente fue el que tomo Federacion Comunista Vasco -Navarra en un principio y euskadiko partu komunista despuesquienes mantuvieron las poisicionesindependentisatas revolucionarias de la mano de Jesus Larrañaga. El 1933 la plataforma de EPK tiene un escrito de lo mas importante, donde se muestra en contra del estatuto de autonomia, y hace a favor de la liberacion nacional y social ( incluyendo la independencia) donde mostraban a la segunda republica española como terrateniente , hablaba de impelialismo españos, burguesia autonomista vasco-española etc...

Desgraciadamente  la ponencia politica de la 3. internacional 7 congreso, y la necesidad de la creación del frente popular, trajo consigo el abandono de las tesis revolucionarias y la asimilacion en la degeneracion de partido comunista de españa.

36. Durante la etapa del franquismo fue un hito diplomatico la firma de la alianza con los estados unidos y la firma del concordato con el vaticano en 1953. Ya que para 1951 el gobierno de paris ya habia expulsado al govierno vasco de su sede de paris, dejando claro que el imperialismo no tenia ni la mas minima intencion de agradecer el trabajo que el pnv hizo a favor de los aliados en la segunda guerra mundian.

En este contesto, se da el nacimiento de ETA en diciembre de 1958. Es imposible plasmar aqui toda la historia del movimiento de liberacion nacional durante 50 años hasta el 2009. El movimiento de liberación nacional vasco lucho para la liberación de euskal herria, la independentzia, socialismo, reeuskaldunizacion, y la reunificacion. ETA en su primera asambrea en 1962 se denomina como Movimiento para la liberación nacional vasco.

Despues en la quinta asamblea en el 1967 como movimiento para liberacion nacional vasca socialista. En esa asamblea se aceptaron los conceptos para la revolución vasca: abertzalismo revolucionario, pueblo trabajador vasco, revolucion socialista vasca, conciencia nacional de clase, etc... Para terminar en 1973 en su VI. asamblea en el escrito " zergatik gauden euskal estatu sozialistaren alde" se autodefine como comunista.

Desgraciadamente, durante el año 1974, ETA se divide en cuatro organizaciones ( LAIA, Langile abertzale iraultzailean alderdia, IK iparretarrak, ETA militarra eta ETApolitiko militarrra). Esta division fue probocada por la inesperada situación que provoco la inesperada reestauración monarkika y el asesinato de tres estrategas comunistas ( Pertur, Argala y Naparra). Esto fue lo que bloqueo que dentro del movimiento de liberación nacional vasco se implantase con la fuerza necesaria la estrategia momunistarevolucionaria, y aun menos la creacion de la organización comunista revolucionaria, el partido  para la liberacion nacional comunista revolucionario. Debido a eso, y aunque la lucha del pueblo trabajador vasco entre los años 1978-2008 haya sido heroica , en un principio respecto a la alternatiba KAS, despues respecto la alternativa democratica, y sin garantizar la independencia politiko estrategia del proletariado vasco, teorica, practica y organizativamente, la pequeña burguesia vasca tomo el contros de MLNV mediante la estrategia de la negociaciona hasta que 2009, asumiendo los principios del politico kontrainsurgente yanki Mitchels, se generalizo , y se liquido todas las organizaciones y luchas revolucionarias. El 3 de mayo del 2018 eta se disolvio para siempre, y con ella, el MLNV terminando asi un ciclo de 60 años de lucha.

37 ESTUDIO DE LA CLASE SOCIAL ACTUAL EN EUSKAL HERRIA: Este tema lo trabajaremos en el hilo politico mas adelante, pero aqui daremos unas pinceladas.

Hoy en dia en euskal herria tenemos estas clases sociales y estas son sus expresiones politicas:

1 OLIGARQUIA : Son la clase dominante en españa y francia, hoy en dia estan bajo el imperialismo global. Su presencia en euskal herria es limitada, ya que los oligarcas de procedencia vasca hace ya tiempo que se instalaron en Madrid y Paris. La que hay en las ciudades de hegoalde es totalmente españolista. En iparralde se ubica en las cercanias de Biarritz y es totalmente francesa.

2. ALTA BURGUESIA: Estrechamente ligada a la oligarquia y normalmente en el oeste de euskal herria suele ser autonomista vasco española, formada por el sector masespañolista de pnv, en nafarroa garaia  el sector mas amplio se ubica en el navarrismoespañolista de UPN. En Ipar euskal herria se ubica en la derecha neogaullista de RPR, LR

3.MEDIANA BURGUESIA: Esta clase generalmente se ubica en el autonomismo vasco-español y en iparralde en el regionalismo basque-fracais . son el bloque masfuerte del pnv, y del upn en nafarroa

4. PEQUEÑA BURGUESIA : Historicamente se ha ubicado entre en PNV y el MLNV, y su presencia fue muy grande en la izquierda abertzale, hasta que por sus propios intereses liquidaron a esta ultima.

5. SECTORES ASALARIADOS INTERMEDIOS: Este estrato asalariado  ( teknikos, funcionarios, intelectuales, directivos de empresas...) se ubica entre la pequeña burguesia y la clase trabajadora. Al no ser propietarios de los medios productivos y siendo asalariados, se acercan a la clase trabajadora , pero sus grandes sueldos los ponen de parte de la burguesia. Por eso los cosideramos sector intermedio. hoy en dia se ubican entre el pnv y bildu, el autonomismo vasco español de derechas y de izquierdas.

6 LA ARISTOCRACIA OBRERA Son de la clase trabajadora pero al ser su situación mejor que la de los demas, creemos que son una fraccion aparte, actuan como la pequeña burguesia, buscan la reforma del sistema capitalista y son contrarios de la revolución socialista. Son trabajadores de grandes empresas que tienen contrato fijo y estabilidad laboral. Son la base natural de los sindicatos. Son la periferia del pueblo trabajador vasco, y son la columna vertebral de la socialdemocracia autonomista.

7 PROLETARIADO. Las clases mas oprimidas de la clase obrera. El centro del pueblo trabajador vasco. Sujetos conductores de la revolución socialista vasca.

38 PNV Y LA BURGUESIA VASCO-ESPAÑOLA Y BASQUE -FRANCAIS. Por todo lo que hemos dicho hasta ahora, este partido y esta clase social, es enemigo de la revolución vasca. No los consideramos como parte de la nacion vasca y nuestro objetivo es su destrucion. Sin su destrucion la independencia, el socialismo, la euskaldunizaciony la reunificacion nacional son totalmente imposibles. Son los mas fieles colaboradores que tien españa en hegoalde con sus dos estatutos de autonomia. En iparralde pasa lo mismo

39. SOCIALDEMOCRACIA AUTONOMISTA, LA PEQUEÑA BURGUESIA Y LA ARISTOCRACIA OBRERA: EHBILDU, SORTU, LAB y ERNAI. El comportamiento contrainsurgente y colaboracionista de este movimiento es cada vez mas descarado y este comportamiento en los proximos años se hara mas descarado. Con el trabajo revolucionario , la mayoria de la clase trabajadora vasca de hoy en dia, la tenemos que traer a las ideas de la revolucion socialista vasca, ahondando en sus crisis, hasta su desaparicion, tal como euskadiko ezkerra en su tiempo

40. EUSKAL NAZIO ASKAPENERAKO MUGIMENDU SOZIALISTA IRAULTZAILEA ENAMSI

Para hacer la revolucion socialista vasca, el pueblo trabajador vasco debera crear un movimiento amplio y pluran en los años venideros, alrededor de una estrategia convergente. A eso le llamamos ENAMSI, Euskal Nazio Askapen MugimenduSozialista Iraultzailea. Heredera del MLNV, corrigiendo sus carencias y errores, rescatando su legado politico, sin objetivos tacticos intermedios, con la revolucionsocialista como objetivo. ENAMSI lo formaran colectivos variados, cada uno en lo suyo y coordinado por una direccion colectiva. ENAMSI tendra una estrategia revolucionaria global

41LA TOMA DE PODER DE LA REVOLUCION SOCIALISTA VASCA, no se puede planificar de antemano y de una manera ahistorica y idealista. Muchas pueden ser las formulaciones correctas para formular la destrucción de los estados burgeses frances y español. Nosotros de momento lo hacemos de esta manera: huelga general revolucionaria gloval, ilimitada y insurrecion popular y proletaria

42GEOPOLITICA DE LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA VASCA Somos muy conscientes de que una nación pequeña como la nuestra no puede hacer la revolución socialista de manera ahislada, ya que no tenemos el peso geopolitico neresario en el capitalismo imperialista imperante. Con lo cual el internacionalismo proletarioa es vital, alianzas internacionales estrategicas con gupos de todo el mundo es de vital importancia. Ese trabajo internacional sera importantisimo para Herritar batasuna en los siguientes años, En busca de la creacion de la nueva internacional revolucionaria. La 5. internacional sera trabajo para las siguientes decadas sin duda.

43 NUESTRO MARCO GEOPOLITICO: En la union europea inperialista. El marco natural de este trabajo es la union europea imperialista. Nuestro objetivo es la destruccion de ese macro estado imperialista y la creacion de la union de republicassocialistas europeas. La OTAN es nuetro enemigo , la victoria de la revolucionsocialista europea traera consigo su derrota y desparicion con todo lo que conlleva

44 CON EL SOCIALISMO LA INDEPENDENCIA Aunque en el dosier pòlitico lo trataremos mas, digamos que todo lo que hemos esplicado que  invirtiendo la prespectiva habitual de lo que era el MLNV , con la revolucion socialista vasca, lograremos la independencia, la reeuskaldunización y la reunificación, del pueblottrabajador vasco

45  A LAS PUERTAS DE LA 3. GUERRA MUNDIAL. El capitalismo imperialista global, es un capitalismo terminal, una forma terminal de producion. Y como buen animal a punto de morir, rabioso sera capaz de hacer cualquier cosa. En nuestros analisis, la hipotesis de la tercera gerra mundial es cada vez mas rel. En el dosier politico trataremos mas a fondo este tema tan complicado

46CONVERTIR GUERRAS IMPERIALISTAS EN REVOLUCIONES SOCIALISTAS: Ante esta oscuras prespectivas, Herritar batasua levanta la bandera que Lenin levanto en 1914. Convertir las gerras imperialistas en revoluciones socialistas, esta es nuestra consigna y la que aplicaremos en euskal herria

47 Analisis revolucionario de los estados capitalistas en ascenso. China y rusia. Mediante el debate decidiremos este analisis, dejando claro que estos dos estados son capitalistas, pero a su vez al estar en la loca rueda de posicion subordinada en el capitalismo anglosajon-sionista esta obligados a plantar cara. Esto abre prespectivasinteresantes a nivel mundial para los revolucionarios y antimperialistas, como contrapeso geopolitico.

48 LA RESISTENCIA ANTIIMPERIALISTA COMO EJE DE LAS NACIONES: Iran , Sirira, Irak, Libano, Palestina y Yemen. Kuba , Venezuela y Bolivia. Devemos de comentar lo mismo con estos dos ejes antiimperialistas, Protegernos y reforzar es deverde todos los revolucionarios del mundo, siempre protegiendo nuestra independencia politica y dejando claro nuestros objetivos tacticos: el socialismo y el comunismo. Contra el imperialismo global podemos ser aliados y compañeros pero nuestros objetivos van mas alla, queremos destruir el capitalismo y construir el comunismo. Quizas podamos chocar, pero eso lo dira el futuro, ya que la lucha crea la union.

49SOCIALISMO O BARBARIE/ COMUNISMO O EXTINCIÓN!!! Este es el mensaje de este escrito tan largo: debemos aniquilar el capitalismo, antes de que el aniquile a la humanidad. La revolución socialista es el unico camino.

50. Por todoe esto, Herritar batasuna, es la herramienta organizativa politica del pueblo trabajador vasco para la revolución socialista. Un frente de masas global para la los intereses del proletariado revolucionario, por la Republica socialista vasca de navarra, y mas aun, por una euskal herria libre , soberana, libre de patriarcado, estado y clases sociales.

En euskal herria, el 27 de septiembre del 2019, en el gudari eguna .

 

GORA ATZOKO, GAURKO ETA BIHARKO GUDARIAK!!!

GORA EUSKAL HERRIA ASKATUTA!!!

GORA EUSKAL IRAULTZA SOZIALISTA!!!

GORA NAFARROAKO EUSKAL ERREPUBLIKA SOZIALISTA!!!

JO TA KE, IRABAZI ARTE!!!

Comments (0)

There are no comments posted here yet

Leave your comments

Posting comment as a guest. Sign up or login to your account.
0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location