HAZIA 1zk

Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Eztabaida hori ez da itxi, alde batek interes politikoekin jarraitzen duelako, eta argitasun politikorik ez duelako eta AMNISTIA kontzeptuan posizioak aldatzen dituelako.

AMNISTIA helburu

 

Eztabaida hori ez da itxi, alde batek interes politikoekin jarraitzen duelako, eta argitasun politikorik ez duelako eta AMNISTIA kontzeptuan posizioak aldatzen dituelako.

 AMNISTIA beti izan da helburu bat, ezarritako boterearen aurka edo askatasunak ezabatzearen aurka antolatu eta borrokatzen diren pertsonen eskaera bat; eskubide kulturalak, sozialak, ekonomikoak, identitarioak eta, oro har, politikoak konkistatzeko lan egiten duten pertsonei ezartzen dien zigorrak barne hartzen ditu eskubideak eta askatasunak lortzeko edo berreskuratzeko erabili diren borroka-metodoak, pertsona guztiak eta Borrokek batasun gisa jasota egon behar dute osotasunean,

1836 ___LORD Elliot. Konbentzioa garaituen gaineko mendekurik ez izatean eta legeekiko errespetuan oinarritzen da.

1864 ___Ginebrako Hitzarmena. Helburu nagusia gerra humanizatzea zen, ez arrazoietan esku hartzea.

1919 ___Nazioen gizartea sortzea. Tentsioak, akordioak eta ebazpenak aztertu, aztertu eta eztabaidatzeko sortutako erakundea.

1945 ___Nazio Batuen antolaketa, oinarrizko eskubideen esparru orokorra nazioarteko zuzenbidearen eta zuzenbide humanitarioaren esparruan.

150 urte pasatxoan, nazioarteko zuzenbide humanitarioak bide garrantzitsua eta luzea egin du, eta hainbat adar izan ditu, besteak beste, "Gatazken ebazpenak, korridore humanitarioak, bakearen aldeko akordioak" eta beste eufemismo asko. Politika liberal kapitalista izanik denboraldi luze honetan nagusi, ondoriozta dezakegu legeak eta eskubideak beste bide batzuetatik doazela. Eskubide politikoen legeak gauza bat dira eta eskubide sozioekonomikoen legeak beste bat. Kontua ez da gauzak nolakoak izan beharko luketen, diren bezalakoak baizik.

Historia iraganetik datorkigu, baina beti denbora errealean doa gure orainean; horregatik, EHren historiak prozesuak eta horien ondorioak unean-uneko indar-korrelazioen arabera begiratzera garamatza, armistizioen aplikazioa ikus dezakegu (presoak askatzea eta liskarrak etetea), AMINISTIAk, (delituaren barkamena) indultua (zigorraren barkamena) eta beste forma juridiko eta politiko batzuk, largespena, delituen errugabetzea, Indar-korrelazio baten azken emaitza neurtzea; ondorioz, ia beti "garailearen justiziak" garaitutakoaren gainean ezarritako inposizioagatik gertatzen da, indar politiko, sozial eta batez ere zuzeneko indarrekoen arteko barneko eta kanpoko harremanagatik. Estatu espainiarrak nazio gisa finkatzeko egin duen borroka bi borroka konstanteren mende egon da eta dago, mendeetan zehar elkarri lotuta, intentsitate-etapa desberdinekin, klase-borrokarekin (menderatzaileak eta menderatuak) eta askapen nazionaleko borrokekin (okupatzaileak eta okupatuak).

Hurbileko denboran, ikus dezakegu nola garatu ziren prozesu desberdinak AMNISTIAren gaiari eta gertatu ziren aldaerei dagokienez.

1833ko aldian Altxamendu Karlistak ez zuen AMNISTIA barne hartu, indultu bat orokortu zen hainbat betebeharrekin, erbestetik itzultzea edo kartzelatik irtetea, damuaren onarpenaren, legedi berriaren onarpenaren eta kasu batzuetan delazioaren baldintzapean zegoen, euskal karlistek eta, oro har, lurralde guztietakoek lurraren jabetza galdu edo lurraldetik lekualdatu behar izan zuten.

1869an, historia errepikatzen dela esan dezakegu, karlistak garaituak izaten dira eta ondorio berdinak edo antzekoak jasaten dituzte, euren garaiko monarkiak AMNISTIA eskubidea onartzea lortu gabe, altxamenduak babestu zituzten pertsonei eskarnio handiagoa emanez. Ondoren, trantsizio eta metaketa aldi bat etorri zen eraikuntza sozial berrian, arazo sozial eta nazional berriekin batera.

Tentsio uneak, 1923ko kolpe militarretik aurrera tenperatura hartuz doaz, adierazpen bortitz indartsuenei forma emango diete, ezker-eskuin eraso militarrak, gerra-kontseiluak eta exekuzioak, etab., baina 1930eko urtarrilean Alfontso XIII.ak AMINISTIA orokorra aldarrikatuko du, une hartako jarrera antimonarkikoa eta errepublikarra leuntzeko. AMNISTIA honek mesede handiagoa egin zien sortzen ari ziren sektore errepublikarrei.

 1934ko apirilean, AMINISTIA deklaratu zen, erakundeei buruzko egoera politiko bat arintzeko eta normalizatzeko; izan ere, indar kontserbadoreek gehiengo parlamentarioa lortu zuten 1933ko hauteskundeetan, eta kolpe militarraren antolatzaileak kartzelatik ateratzea eskatzen zuten, besteak beste, Sanjurjo, Mola eta abar. Aurkako indarren arteko tentsioei emandako erantzun politikoa AMINISTIA adiskidetzailea izan zen, indar eta erakunde korrelazioaren ondorioz. Eremu erabakigarrian, sektore onuragarrienak honako hauek izan ziren: Nazioarteko egoerak isla zehatzak izaten hasi da Espainiako estatu osoan.

 

1936ko otsaileko AMNISTIA fronte popularrak hauteskundeetan lortutako garaipenaren emaitza izango da. Lege praktikora eramandako AMNISTIAk ia 35.000 preso politiko espetxetik ateratzea eragin zuen, 1934ko urriko gertakarietan parte hartzeagatik akusatuak ia guztiak, estatu barruko indarren korrelazioa, langile mugimenduaren indarra eta faxismoaren gorakadaren aurkako fronte herrikoi ugariekiko nazioarteko testuingurua, Frantziako fronte popularraren kasua bezala, egoera historikoa baldintzatuz.

AMNISTIA honek faxismoaren zuntzak tentsionatu zituen eta nazismoarekin eta eliza katolikoarekin lerrokatutako sektore kontserbadoreenak martxan jarri zituen. Hitlerren eta Mussoliniren gorakada, armada nazi-faxistek Espainiako mugimendu nazional katolikoari emandako laguntza, esku hartzeko laguntza praktiko bihurtu zen, eta Espainiako estatua osatzen duten herri eta nazio guztientzat historiaren ibilbidea zehazten zuen, herrialde "aliatuen" faxismoarekin kolaboratzen ez zuen axolagabekeriaren aurrean.

Erantzukizun politikoei buruzko Legeak, 1939ko otsailak, eta Dekretuak, 1940ko apirilean, aurkako pertsonen aurka jarduteko modua eratzen dute __ mugimendu nazionala _

Edo ez badute behar beste atxikitzen. Baina, aldi berean, 1939ko irailean AMNISTIAren Legea dekretatu zen, 1931ko apirilaren 14tik 1936ko uztailaren 18ra bitartean Espainia Nazional Katolikoak delitu handiak egin zituen eta epaitu ezin izango diren gertaera jakin batzuk erantzukizun penaletik salbuesten dituena.

- Egoeraren buletina. 273. zenbakia, Estatuko Buruzagitza, 1939ko irailaren 23ko Legea, 1931ko apirilaren 14tik 1936ko uztailaren 18ra arte gauzatutako jardun politiko-sozialeko egitate jakin batzuk delitutzat jotzen ez dituena. Prozedura kriminalaren xede izan diren egitateak delitutzat joko dira, eraketaren, ordena publikoaren, armak eta lehergailuak edukitzeko legeak haustearen, eta giza hilketen aurkako delitu gisa kalifikatu direlako. Eta hertsapenak eta horiekin lotura duten guztienak, 1931ko apirilaren hamalautik 1936ko uztailaren 18ra bitartean, Mugimendu Nazionalarekin bat datorren ideologia egiazki duten pertsonek egindakoak, eta, betiere, beren motibazio politiko-sozialagatik, beren jokabidearekin justifikatu zuten erakundeen eta gobernuaren zentzuaren aurkako protestatzat har daitezkeen egitateak.

Lege eta dekretu horiek gerra-legeak izango dira, eduki errepresore argiarekin eta mendeku-sen sendoarekin. Testuinguru hori mesedegarria izango da, 1936ko abuztuan Alemaniarekin eta Italiarekin batera garaipen militar frankista ahalbidetu zuen "esku ez hartzeko ituna" sinatu zuten Europako potentzia "demokratikoek" erakutsitako ahultasunagatik, bai eta Alemania naziaren eta Italia faxistaren arteko ardatza eta aliantza indartzeagatik ere, gerra osorako baldintzak sortuz, nazioarteko egoeraren baldintzek garaipena ekarri zuten, besteak beste.

Azkenik, Franco diktadorea hil zenean, 1976an erregimen frankistaren erreforma-prozesuan parte hartu zuten elite politikoek indultuak formulatu zituzten, eta 1977ko urrian AMNISTIA arautu zuten preso politiko antifaxista askorentzat oro har, eta AMINISTIA-auto bat dekretatu zen militarrentzat, funtzionarioentzat eta arduradun soziopolitikoentzat, 1936ko uztailaren 18tik 1977ko urrira bitartean egin ahal izan diren akats edo krimenengatik.

Erregimen politiko berri baten oinarriak jartzeko eskaintza, garai berrietarako sistema ekonomiko egonkor bat, eta frankismoaren konplizeei erantzukizun politiko, sozial, ekonomiko edo bestelakorik ez eskatzea bitarteko guztien bidez (justizia transakzionala), alderdi erreformisten elite politikoak sartzeko bideak ezartzea, frankismoaren aurkako erakundeez gain, etorkizuneko erregimen konstituzional monarkikoan integratuz. Sinatu beharko dituzten akordio politiko eta ekonomiko berriek beren oinarri ideologiko, programatiko eta antolamenduzkoak aldatzera behartzen dituzte; ildo horretan, AMNISTIAren Legea, Moncloako Itunak eta Espainiako Konstituzioa hartuko diren neurrien multzoaren elementu esanguratsuenak izango dira.

Argi eta garbi ikus daiteke AMINISTIA funtsezko tresna dela, estrategikoa klase antagonikoen arteko eta okupatzailearen aurka independentziaren alde borrokan ari diren herri edo nazioen arteko borrokaren esparruan, baita egungo konstituzioak aitortzen ez dituen askatasunaren edo oinarrizko eskubideen alde lan egiten duten pertsonentzat ere. Koiunturaren azterketa bat landu behar dugu, bai nazioan, bai nazioartean, inguruan ditugun herri eta nazioei dagokienez. Azterketa dialektiko bat egin behar da, indar-korrelazioaren egoerari buruz. Zein izan da AMNISTA?

Trantsizio osoan funtsezko ardatzetako bat, Espainiako Konstituzio erregimenaren aurka dauden indarren programa politiko guztien parte izanik.

 AMNISTIAk zentzua eta indarra galtzen du abian diren borroka guztiekin lotuta ez badago, hobekuntza sozialekin, laboralekin, aldarrikapen feministekin, adierazpen-askatasunarekin eta askatasunaren zentzu zabalarekin, eta gaitzesten gaituzten gauzen eta legeen egoerarekin aurrez aurre, eskubideen eta askatasunen aldeko edozein jarduerarengatik preso dauden pertsonek presente egon behar dute gure AMINISTIA-helburuan, erakunde politikoetako presoek ordezkatzen dituzte Osotasunarekiko lotura, bere pertsonen artean asmo eta borroka guztiak integratuz, horregatik AMNISTIA motor eta ardatz nagusi estrategiko bihurtzen da, AMINISTIA kontzeptu bat dela baiezta daiteke, ideia hegemoniko bat, ahalmen ideologiko handia duena eta gizarte-mobilizazioa eta antolaketa sortzeko gai dena, kausaren helburu orokorrak ordezkatzen dituzten presoen helburuen inguruan.

Puntu honetara iritsita, 1977an, eta trantsizioa hasita, indar erreformista guztiek eta frankismoaren aurkako indar gehienek desberdinen arteko batasuna osatzen dute, helburu gutxi gorabehera komunekin. Espainia eraldatzea, erreformatzea eta konstituzio-ordena berri batera irekitzea.

EHko gutxiengo zabal batek eta zenbait gutxiengo erresistentek Katalunian, Madrilen, Galizian, Andaluziako puntuetan eta beste leku batzuetan AMNISTIA elementu estrategiko gisa mantentzen dute beren programa politikoetan. 1995ean, "Alternatiba demokratikoa" ezagutarazi zen, eta AMNISTIA oinarri taktiko gisa jarri zen, AMNISTIAren uko estrategikoa iragartzen duen hitz-joko batean.

"Planteamendu zehatza: Espainiako Estatuarekin hitzartu beharrekoa".. Prozesu demokratiko hori bideratzeko gutxieneko baldintza herritar guztiek inolako presiorik gabe parte hartu ahal izatea da. Beraz, baldintzarik gabeko AMINISTIA orokorra ezinbestekoa da prozesu demokratiko honetarako, preso guztiak espetxetik ateratzea (Espainiako, Frantziako edo beste herrialde batzuetako espetxeetan dauden guztiak) eta erbesteratu guztiak itzultzea ahalbidetuz, Espainiako Indar Armatuek prozesu horretan eraginik izan ez dezaten neurriak hartzea ere ezinbestekoa da "(alternatiba demokratikoa). 1995 9. or. Diskurtsoaren eta estrategia-diskurtsoaren aldaketak hurrengo urratsak ekarriko ditu. Oslo - Suitza eta Loyola 2007 negoziazioen porrota, 2009an Zutik Euskal Herria dokumentua, 2010ean Gernikako Akordioa sinatzea, 2011ko eta behin betiko uztea eta presoen gehiengoak norabide estrategikoa onartzea.

"Preso eta errefuxiatuen kolektiboaren gaia estuki lotuta dago gatazka gainditzeko prozesuarekin. Amnistía (KAS alternatiban modu taktikoan presoak askatzea bezala ulertuta) "gatazka gainditu izanaren" seinalerik argiena izango litzateke. Baina AMINISTIA taktikaren esparrura eramatean, edukiak astiro hustu eta giza eskubideen diskurtsora eramatean, eta Ipar Irlandak sortutakoa bezalako testuinguru batean, non amnistia ez den presente egon. Presoen izaera politikoa lausotzea, bizitza militantearen eragile izan diren kausen eta helburu sozial eta politikoen historia zalantzan jartzen duen kontakizuna egitea, eta orain planteatzea militanteen frustrazio, moldakaiztasun eta akats historikoengatik gertatu dela, Karter gatazkak konpontzeko eskola amerikarraren eskaria onartzea da. Ideologia bakoitzak gatazka sozialak interpretatzeko modu bat du eta ikuspegi liberalak dio gatazka sozialak harreman indibidualen ondorio direla eta ez direla klaseko antagonismoen ondorio.

Trantsizioaz geroztik, erreformako alderdi guztiek errepresioan parte hartu dute, eta torturatuen eta desagertuen, presoen eta erbesteratuen erantzule izan dira. Ondorio horiek militantzia kontziente eta iraultzaile batek hartzen zituen bere gain, AMNISTIA oinarri estrategikoarekin eta bizi-baldintzen eta giza eskubideen hobekuntzak elementu taktiko gisa eskatuz.

Gaur egungo egoera gorabehera, askapen nazionalaren eta sozialaren borroka ez da amaitu, eta orain egin beharreko hurrengo urratsak aztertu eta aztertu behar dira, Espainiako Estatuak eta Frantziako Errepublikak egindako errepresio markaketaz jabetuta.

Estatu zapaltzaileek ez dute inoiz amore emango beren borondatez; AMNISTIA, ezarritako helburuetan beste edozein lorpen bezala, hainbat arlotan (presioa, antolaketa, indar-metaketa) ondo egindako lanaren emaitza izango da. Gure zenbakizko errealitatearen eta trebakuntzaren berri izateak, prestakuntza politikoari uneoro ahalegina eginez, epe luzera begiratzeak lagunduko digu lan taktikoa berehalakotik estrategikorako martxa luzearekin uztartzen.

Lehentasunak indar metatuen arabera ezarriko dira, presoen eskubideen aldeko borrokan lagundu, parte hartu eta antolatzeko deia egiten dugu, eta AMNISTIA lortzeko indarra metatzeko. Eremu hori lantzen duten mugimenduen ondoan.

Espainiako Estatuak errepresioa behar du landako langileei eusteko, oinarrizko premiak dituen jendeari eusteko, egunerokotasunean bizikidetza- eta jokabide-arauak aldatu nahi dituzten gizarte-aldaketei eusteko. Estatuek poesia, abestiak, ahots desberdinak, etorkinak eta abar isilarazi behar dituzte, baina, batez ere, beren burua antolatu eta antolatzera deitzen duten pertsonak gelditu behar dituzte. Pertsona horiek elkartasuna adierazten dute, bidegabekeriak salatzen dituzte eta borrokara deitzen dute bitarteko guztien bidez, kontzientzia kolektiboa sortu eta lan egiten dute, eta argudio sozial eta sozialistez hornitzen dituzte Estatua pairatzen duten pertsonak. Estatuak erakundea bilatzen du, bertan adimen eta ezagutza kolektiboa garatzen baita, pertsona bakoitzak besteekin elkartzean duen indarra agerian geratzen da, eskubideen aldeko borrokek indarra eta indarra hartzen dute, errepresioa areagotuz doa. Kartzelek ez dute etenik funtzionario ustelen (funtzionarioak eta alderdiak) eta gure jendearen tantaka, HORIEK BAITIRA GURE JENDEA, galiziarrak, Andaluces, katalanak, ustelkeria salatzen dutenak, injustizia soziala, kapitalismo zapaltzailearen, espainiar inperialismoaren aurrean borroka lerro bat garatzen dutenak, Espainia kartzela bat dela esaten dutenak, herriak eta nazioak. Egokia zaigu asmatutako gauzak kudeatzen jakitea, gure garaian aplikatzeko, eta, batez ere, pazientziaz, indarrez, giza baliabidez eta baliabide ekonomikoz antolatzen ditu AMNISTIAren alde.

Akatsak zerrendatu behar ditugu, ez errepikatzeko. Baina beste une batean.