MAIATZAREN LEHENA, BORROKA DA BIDE BAKARRA!

( abajo en castellano )

 

Aurten ere, Maiatzaren Lehena, kapitalismoaren krisi ekonomiko globalak bete betean harrapatu du. Egoera honek Euskal Herri Langilearen sektore guztiok jotzen gaitu, eta bereziki Langileria. Langile klasea.

Horren ondorioz, egunero sufritzen ditugu zapalkuntza nazional, sozial eta patriarkalak: langabezia iraunkor eta estrukturala; pobrezia soziala, ekonomikoa, energetikoa, elikadurazkoa; etxegabetzeak eta prekaritatearen larritzea, nagusiki emakumeontzat; lan istripu ikaragarriak eta lanean hildako langile ugari; esplotazio ekonomikoa; gizon eta emakumeon arteko lan sarien diskriminazioa; hezkuntza, osasungintza eta zerbitzu sozialetan murrizketak; pentsioen baliogabetzea; hipoteken soka itogarria eta argindarraren prezioaren igoera; terrorismo patriarkal etengabea eta emakumeon aurkako biolentzia egiturazkoa: bortizkeriak, eraso sexualak, bortxaketak, tratu txarrak eta erailketak, gobernuen eta komunikabideen kolaborazio hipokritaz, eta tamalez, jende askoren indiferentziaz; zapalkuntza nazionala eta gure aberriaren okupazio militarra; Euskararen desagertze progresiboa eta euskaldunon aurkako etnozidioa; atxiloketak, adierazpen askatasunaren aurkako erasoak eta (auto)zentsurak; torturak eta tai gabeko oldartze polizialak; espetxeetako egoera okertzea eta euskal preso politikoen zein beren senideen aurkako sakabanaketa areagotzea …

Nazioaren askatasuna Independentzia den bezalaxe, langileon askatasuna Sozialismoa da. Hau da, askatasun osoa, integrala, globala eta erradikala. Zapalkuntza guztien suntsitzea. Kapitalismoaren alde egiten duen demokrazia burgesaren eskutik datorren ustezko askatasuna, Euskal Herri Langileari egunero egiten dioten iruzurra da. Zapaltzaileen askatasuna dena, zapalduontzat esklabutza da.

 

Egun, gure ustez, Maiatzaren Lehena egun “normalizatuta”, zentzurik txarrenean, beste edozein “jai egun” baten moduan, edota indar sindikal gehienen mamirik gabeko erretolikak plazaratzeko eguna bilakatu da. Hori baita, haien artean oportunistenak direnei, Kapitalismoak eman dien funtzioa: langileak manipulatzea, alienatzea eta desorientatzea. Horretarako daude eta horretan ari dira egunero lanean.

Nafarroa osoa zapaldutako nazioa izanik, sozialki eta nazionalki zapalduta, Maiatzaren Lehena, Euskal Herri Langilearen kontzientzia piztu, eta haren batasuna borrokan lortzeko aldarrikapen eguna izan behar du. Langileon ASKATASUN OSOAren aldeko borroka eguna.

EUSKAL HERRI LANGILEAREN ASKATASUN OSOA HELBURU !!

BORROKA DA BIDE BAKARRA !!

Herritar batasuna.

 


 

También este año celebraremos el 1º de Mayo en medio de la crisis global del capitalismo. Esta situación golpea a todos los sectores del Pueblo Trabajador Vasco, y especialmente a la Clase Obrera.

En consecuencia, cada día sufrimos las opresiones sociales, nacionales y patriarcales: el paro permanente y estructural: la pobreza social, económica, energética y alimentaria; los desahucios y el agravamiento de la precariedad, mayormente contra las mujeres; los accidentes laborales, las trabajadoras y trabajadores muertos en su puesto de trabajo; la explotación económica; la discriminación entre las remuneraciones de hombres y mujeres; los recortes en educación, sanidad y servicios sociales; la desvalorización de las pensiones; la soga al cuello de las hipotecas y la subida del precio de la luz; el constante terrorismo patriarcal y la violencia estructural contra las mujeres: abusos, agresiones sexuales, violaciones, malos tratos y asesinatos, con la colaboración hipócrita de los gobiernos y los medios de comunicación, con la indiferencia de muchos y muchas; la opresión nacional, la ocupación militar de nuestra patria; la desaparición progresiva del Euskara: el etnocidio contra las y los euskaldunes; detenciones, atentados contra la libertad de expresión y (auto)censuras; torturas y constantes agresiones policiales; el empeoramiento de la situación en las cárceles y la agudización de la dispersión contra las presas y presos políticos vascos y sus familias…

Así como la Independencia es la libertad de la Nación, la libertad de las trabajadoras y trabajadores es el Socialismo: esto es, la libertad completa, integral, global y radical. La destrucción de todas las opresiones. La supuesta libertad de la que disfrutamos en las democracias burguesas, firmes defensoras del capitalismo, no es más que una estafa continua a lxs trabajadorxs. La libertad de la burguesia supone la precariedad y esclavitud de la clase obrera.

A día de hoy, en nuestra opinión, el 1º de Mayo ha acabado convirtiéndose en una celebración como si de una jornada “festiva” más se tratase, o en un día que aprovechan la mayoría de las fuerzas sindicales para soltar discursos vacios de contenido. Porque, entre otras cosas, ese ese el papel que el capitalismo les asigna a las más oportunistas de ellas: manipular, alienar y desorientar a lxs trabajadorxs.

Por ello, siendo como es la nuestra una nación conquistada, oprimida nacional y socialmente, para nosotrxs el 1º de Mayo debe de ser un día propicio para reivindicar la unidad en la lucha de lxs trabajadorxs de Euskal Herria. Un día de lucha para alcanzar la libertad plena de la clase obrera de la Nabarra entera.
¡¡ HACIA LA LIBERTAD PLENA DEL PUEBLO TRABAJADOR VASCO !!

¡¡ LA LUCHA ES EL ÚNICO CAMINO !!

Herritar batasuna.

Share This:

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *